Quandoo-palveluiden loppukäyttäjiä koskevat yleiset käyttöehdot

 1. Ehtojen soveltamisala
  1. Nämä Quandoo-palveluiden loppukäyttäjiä koskevat yleiset käyttöehdot (jatkossa “yleiset käyttöehdot”) kattavat Quandoo Finland Oy:n (Quandoo GmbH:n kokonaan omistama tytäryhtiö, jatkossa “Quandoo”) internetissä, mobiililaitteiden kautta, puhelimitse tai muiden telemedian/televiestinnän avulla muille kuin kaupallisille loppukäyttäjille (jatkossa “Käyttäjä” tai “Sinä” taivutusmuodoissaan) tarjoamien palveluiden käytön (“palvelut”). Hyväksymällä yleiset käyttöehdot joko suoraan tai käyttämällä palveluita Sinun ja Quandoon välille syntyy laillinen sopimus (“sopimus”).

  2. Mitään Käyttäjien tai Sinun osoittamiasi poikkeavia, täydentäviä tai ristiriitaisia ehtoja ei sovelleta, vaikkakin Quandoo suorittaa palveluita varauksetta tietäen tällaisista ehdoista ja kyseenalaistamatta niitä.

 2. Sopimussuhde, rekisteröintiehdot, rekisteröityminen, muutokset käyttöehtoihin
  1. Sinun tulee olla täysin oikeustoimikelpoinen, tai toimia oikeustoimikelpoisen edustajan suostumuksella käyttääksesi palveluitamme.

  2. Sopimus koskee ainoastaan muita kuin kaupallisia yksilöitä ja ei ole siirtämiskelpoinen. Huolimatta lakisääteisistä tietovaatimusten säännöistä, Quandoo ei arkistoi tai tallenna tietojasi omaan käyttöösi.

  3. Ellei toisin sovittu, Quandoo voi muuttaa tai lopettaa palveluiden tarjoamisen milloin tahansa niin halutessaan. Sinulta voidaan edellyttää Quandoo-käyttäjätilin luomista ja rekisteröitymistä Quandoohon voidaksesi käyttää tiettyjä tuotteita tai ominaisuuksia.

  4. Sinun on annettava rekisteröityessäsi voimassa oleva sähköpostiosoite ja salasana. Sinun on suojattava sisäänkirjautumistietosi luvattomalta pääsyltä ja estettävä pääsy käyttäjätilillesi kolmansilta osapuolilta. Jokainen Käyttäjä voi käyttää vain yhtä käyttäjätiliä. Sinun on annettava rekisteröityessäsi todenmukaiset ja täydelliset tiedot ja pidettävä tiedot ajan tasalla koko sopimuskauden ajan. Sinä hyväksyt, että Quandoo kommunikoi kanssasi käyttäjätilin ja/tai antamasi sähköpostiosoitteen kautta.

  5. Voit poistattaa käyttäjätilisi milloin tahansa syytä antamatta ilmoittamalla meille siitä sähköpostitse. Quandoo poistaa käyttäjätilisi 4 viikon sisällä ilmoituksesta ja syyn antamisesta. Quandoon oikeus poistaa tilisi välittömästi hyväksyttävästä syystä säilyy muuttumattomana.

  6. Quandoo pidättää oikeuden muokata näitä yleisiä käyttöehtoja milloin tahansa (i) jos Sinä, joko suoraan hyväksyt muutokset tai (ii) Sinä annat suostumuksen seuraavien vaatimusten mukaisesti. Aiotut muutokset yleisiin käyttöehtoihin tulee antaa Sinulle kirjallisesti vähintään kuusi viikkoa ennen muutosten aiottua voimaan astumista. Mikäli et hyväksy muutoksia kirjallisesti kuuden viikon kuluessa edellä mainitun ilmoituksen vastaanottamisesta, Sinun katsotaan antaneet suostumuksesi, ja muutokset tulevat voimaan. Sinulle ilmoitetaan tästä prosessista muutoksista informoimisen yhteydessä.

 3. Käyttäjän velvollisuudet, kielletty toiminta, käyttäjäsisältöä koskevat selvitykset
  1. Sinun tulee käyttää palveluita vain sellaisin tavoin, jotka eivät riko näitä yleisiä käyttöehtoja tai mitään sovellettavaa lakia, ja jotka eivät loukkaa kolmansien osapuolten oikeuksia.

  2. Ellei Quandoon kanssa toisin sovittu, palveluiden käyttö on sallittu vain henkilökohtaisiin, muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin.

  3. Palveluita käytettäessä on kiellettyä:

   1. käyttää hakurobotteja ja roskapostiohjelmia (robots, spiders, scrapers) tai mitä tahansa muita automatisoituja tapoja verkkosivuston käyttämiseen missään tarkoituksessa;

   2. ryhtyä toimenpiteisiin, jotka aiheuttaisivat kohtuutonta tai suhteetonta painetta Quandoon tekniselle infrastruktuurille;

   3. toteuttaa toimia palvelusisällön seuraamiseksi tai kopiomiseksi;

   4. käyttää laitteita, ohjelmistoja tai ohjelmia, jotka haittaavat tai yrittävät heikentää palvelu toimintaa;

   5. mainostaa palvelussa oman tai kolmannen osapuolen hyödyksi ilman Quandoolta pyydettyä kirjallista ennakkolupaa – kuten myös mutta ei rajoittuen mainostaa kilpailuja tai alennuksia ja kutsua henkilöitä osallistumaan kilpailuihin;

   6. kopioida, muokata tai manipuloida Smart Offers -tarjouksia ilman lupaa. Quandoo pidättää oikeuden toimittaa asiaankuuluvat tiedot kumppanille ja aloittaa oikeustoimet, mikäli kohtuullisiin epäilyihin ilmenee syytä;

   7. esiintyä palvelussa minä tahansa kolmantena henkilönä, esimerkiksi Quandoon edustajana tai palvelusta jollakin tavalla vastuussa olevana henkilönä, tai antaa ymmärtää että Sinulla on yhteys johonkin henkilöön jota ei ole olemassa;

   8. muulla tavoin toimittaa virheellisiä tai vääriä tietoja Quandoolle tai kolmansille osapuolille väärennetyt sähköpostiosoitteet mukaan lukien

   9. tallentaa, julkaista ja/tai levittää sisältöä, joihin Sinulla ei ole oikeuksia;

   10. ahdistella, loukata, uhkailla, häpäistä, aiheuttaa mitä tahansa kohtuutonta vahinkoa, tai esittää tai levittää epätosia väitteitä kenestäkään yksilöt, lailliset yksiköt ja yritykset mukaan lukien;

   11. kerätä, tallentaa tai levittää henkilötietoja tai dataa muista käyttäjistä, ellei Quandoo ole antanut tähän nimenomaista lupaa;

   12. tarjota oikeudellista neuvontaa tai julkaista sisältöä, joka voitaisiin ymmärtää oikeudelliseksi neuvonnaksi.

  4. Täten Sinä myönnät Quandoolle ei-yksinomaiset, siirrettävissä olevat ja alilisensoitavat, tekijänoikeusvapaat, maailmanlaajuiset ja ajallisesti rajoittamattomat (ts. sopimuskauden ulkopuolelle ulottuvat oikeudet) oikeudet käyttää, toisintaa ja tehdä julkisesti saataville – mukaan lukien muokatussa, toimitetussa ja käännetyssä muodossa – kaiki Sinun antamasi tiedot (esim. tekstin, kuvat, ihmisten kuvat) sopimuksen ja/tai palveluiden täytääntöönpanotarkoituksissa vaatimatta kolmansien osapuolien hyväksyntää tai maksuja kolmansille osapuolille. Tätä käyttöehtoa sovelletaan Quandoon omiin kanaviin (Quandoo-domainit, Quandoo-sovellukset) sekä Quandoon yhteistyökumppaneiden (kolmansien osapuolten palvelutarjoajat, jotka ovat yhdistettynä Quandoo-kanaviin tai mainostavat niissä) kanaviin. Näitä kanavia kutsutaan yhteisnimityksellä “Quandoo-verkosto”.

  5. Sinä vahvistat, että kaikki toimittamasi tiedot (esim. arvostelut) ja palvelujen käyttösi näiden yleisten käyttöehtojen mukaisesti ei loukkaa kolmansien osapuolten oikeuksia (esim. tekijänoikeutta, tavaramerkki- tai yksilön oikeuksia), ja että Quandoo voi käyttää näitä tietoja ilman tarvetta kolmansien osapuolten suostumukseen tai maksamatta yllä määritetyille kolmansille osapuolille. Lisäksi, Sinä takaat että saat myöntää luvan käyttää kaikkia missä tahansa kuvissa olevia henkilöitä (oikeus yksityisyyteen), myöntää oikeuden käyttää valokuvia tai muita tekijänoikeuksin suojattuja teoksia ilman, että valokuvaajaa tai tekijänoikeuksien haltijaa tarvitsee nimetä.

  6. Sinä sitoudut suojaamaan Quandoota ja Quandoon palkansaajia, työntekijöitä, henkilökuntaa, edustajia, osakkaita ja toimitsijoita (yhteisnimitettynä “Quandoota”) kolmansien osapuolien vaateisiin liittyen (sisältäen yleiseen tietosuoja-asetukseen liittyvät vaateet) ja korvaamaan Quandoolle vahingot ja muut kustannukset, jotka aiheutuvat Sinun sopimuksesi takuusitoumusten tai velvoitteidesi rikkomisesta. Tämä sisältää myös kohtuulliset lakimies- ja oikeudenkäyntikulut.

 4. Arvostelut
  1. Tietyissä tapauksissa palvelut antavat sinulle mahdollisuuden toimittaa arvostelun ravintolasta, joka on listattu Quandoohon (esim. kun varaus tehdään varaustoimintoa käyttäen tai Quandoo Smart Offers -tarjous lunastetaan).

  2. Arvostelu voi olla positiivinen, neutraali tai negatiivinen perustuen käyttäjän omakohtaiseen päätökseen tai kokemukseen, ja sitä ei muokata Quandoon toimesta. Arvostelu ei saa rikkoa asianomaisia sääntöjä, jotka on kuvattu näissä yleisissä käyttöehdoissa, tai mitään sovellettavaa lainsäädäntöä.

  3. Sallittua ei ole:

   1. että arvostelut sisältävät halventavia, loukkaavia, tosiasioihin perustumattomia, rasistisia kirjauksia tai nuorille sopimatonta kieltä;

   2. toimittaa useita arvostelua; esim. jokainen käyttäjä voi toimittaa vain yhden arvostelun per ravintolakäynti;

   3. toimittaa arvosteluja omistamastaan ravintolasta; esimerkiksi palveluihin listatut ravintolat eivät voi toimittaa arvosteluja tai toimeksi antaa muita toimittamaan arvosteluja oman yrityksensä puolesta, ei omistajan, henkilökunnan tai tähän pyydettyjen kolmansien osapuolten toimesta eikä mitään muuta menettelytapaa käyttäen;

   4. että kolmannen osapuolet toimittavat arvosteluja hyvitystä vastaan, vastikkeena palveluista tai mistä tahansa sopimuksista tai aikeista riippumatta siitä, onko arvostelu positiivinen tai negatiivinen;

   5. toimittaa vertailevia arvosteluja, esimerkiksi arvosteluja, jotka viittaavat tai ohjaavat huomion toiseen ravintolaan;

   6. toimittaa arvosteluja, jotka loukkaavat kolmansien osapuolten oikeuksia, jos ne julkaistaan (esim. yksilön oikeudet, yksityisyyten liittyvät oikeudet, tekijänoikeudet tai mitkä tahansa immateriaalioikeudet);

  4. Quandoo voi tarkistaa ja tutkia arvosteluja ja muuta käyttäjäsisältöä (i) niin halutessaan ennen arvostelun julkaisemista (ii) julkaisun jälkeen Ravintolakumppanien tai kolmansien osapuolten valituksiin perustuen. Quandoo voi, mutta se ei ole velvoitettu, julkaista Käyttäjien toimittamia arvosteluja. Quandoo pidättää oikeuden kieltäytyä julkaisemasta tai julkaisemisen jälkeen poistaa tiettyjä arvosteluja tai arvostelujen osia, jotka mahdollisesti rikkovat näitä yleisiä käyttöehtoja.

  5. Kuten kohdassa 3 on kuvattu, Sinä myönnät Quandoolle kaikki oikeudet käyttää mitä tahansa toimitettua, mahdollisesti oikeudellisesti suojattua sisältöä, joka löytyy toimitetuista arvostelusta, jotka voivat olla välttämättömiä Quandoo-palveluiden toteuttamiseksi, mutta olet edelleen yksin vastuussa näistä arvosteluista ja omistat kaikki arvosteluun liittyvät sisällölliset oikeudet. Tämä käyttöoikeus koskee koko Quandoo-verkostoa.

  6. Huomioimatta muita oikeuksia, Quandoo pidättää itsellään oikeuden poistaa arvostelutoiminnon ja/tai muut Quandoo-palvelut Käyttäjän käytöstä, jos Käyttäjä rikkoo asianomaisia näihin yleisiin käyttöehtoihin sisältyviä ehtoja tai  jättää noudattamatta sovellettavaa lakia useita kertoja toimittaessaan arvosteluja käyttäjälle tästä ilmoittamatta.

 5. Varaukset, varaustoiminnot
  1. Voit tehdä online- tai puhelinvarauksia Quandoo-varausverkoston kautta (esim. Quandoo-palvelut, Quandoo-portaali, Quandoo-mobiilisovellus [Mobile App], Quandoo-kumppanuusverkosto jne.) ravintoloihin, jotka osallistuvat Quandoon varausjärjestelmään (jatkossa “Kumppani” tai “Kumppanit” taivutusmuotoineen). Varauksesta sovitaan yksinomaan Kumppanin ja Käyttäjän välillä Quandoon välittämänä, jolloin Quandoo ei toimi edustajana, vaan ainoastaan viestinviejänä. Ravintoloihin, jotka on listattu palveluihin mutta jotka eivät ole Quandoon Kumppaneita varausjärjestelmässä (jatkossa “Listattu ravintola”), voit ottaa yhteyttä ja tehdä epävirallisen varauksen (esim. puhelimitse, sähköpostitse tai yhteydenottolomakkeella käyttäen yhteystietoja, jotka löytyvät Listatun ravintolan listauksesta) suoraan, esim. ei Quandoo varausjärjestelmän kautta, Quandoon osallistumatta tapahtumaan.

  2. Quandoo-varaustoiminto on Quandoo-palvelu, jota tarjotaan Sinulle maksutta lukuun ottamatta jäljempänä, kohdassa 5.6 mainittuja poikkeuksia. Varausominaisuus sisältää automaattisen Kumppanin saatavilla olevan kapasiteetin tarkistuksen haluttuna varausajankohtana. Tämä odotettavissa oleva saatavilla oleva kapasiteetti lasketaan siitä ajasta, jolloin Käyttäjä lähettää kyselyn ja perustuu Kumppanin käyttämiin tallennettuihin asetuksiin, olemassa oleviin varauksiin ja muihin Kumppanin käyttämiin asetuksiin. Kumppani on yksinomaan vastuussa asetusten ylläpitämisestä ja ajan tasalla pitämisestä. Lukuun ottamatta palvelun teknistä toimivuutta, Quandoo ei ole vastuussa Käyttäjän valitseman Kumppanin varausten saatavuudesta tai onnistumisesta.

  3. Quandoo lähettää Sinulle sähköpostitse ilmoituksen varauspyynnön tilasta ja kaikista mahdollisista muutoksista. Jos varaus tehdään yli seitsemän (7) päivää etukäteen, Quandoo lähettää Sinulle muistutuksen neljäkymmentäkahdeksan (48) tuntia ennen varauksen alkamisaikaa sähköpostitse. Kutsu arvostella Kumppani lähetetään Sinulle sähköpostitse 7 päivän sisällä varauksen toteutumisesta.

  4. Sinua saatetaan pyytää toimittamaan Quandoolle pankki- tai luottokorttitietosi tehdessäsi varausta Kumppaniravintolaan, esim. lisäpalveluiden kuten “Smart Offers” -tarjousten tai “Peruutusmaksujen” jne. yhteydessä.

  5. Mikäli varausta ei ole mahdollista toteuttaa, Sinun on peruutettava varaus niin pian kuin mahdollista ja viimeistään varauksen tekemisen yhteydessä ilmoitetussa sekä varausvahvistussähköpostiin merkityssä määräajassa (“peruutusaika”). Jos haluat peruuttaa, voit joko käyttää varaussähköpostista löytyvää linkkiä tai “Varaukseni” tai ”Omat varaukseni” -osiota käyttäjätililläsi.

  6. Jos peruutat varauksen peruutusajan umpeuduttua tai et saavu paikalle toteuttamaan varausta, Sinä sitoudut maksamaan Quandoolle kaikki sovellettavat peruutusmaksut (“peruutusmaksu”), joihin saatetaan soveltaa jotakin kolmesta summasta, 100 %, 50 %, 20 %:ia koko peruutusmaksusta, joka näytetään netissä kunkin varauksen tekoprosessin yhteydessä. Quandoo ilmoittaa sinulle peruutusmaksusta varausta tehdessäsi. Sinä annat Quandoolle valtuudet veloittaa peruutusmaksun niitä pankki- tai luottokorttitietojasi käyttäen, jotka olet antanut varausta tehdessäsi.

  7. Muista oikeuksista riippumatta, Quandoo pidättää oikeuden poistaa varausominaisuuden ja/tai muut palveluominaisuudet käytöstäsi, jos Sinulta jää useita varauksia toteuttamatta peruuttamatta niitä (“no-show”) ja Quandoo on jo ilmoittanut asiasta ilman vaikutusta. Kumppanin oikeudet varauksiin tai now-show-tapauksiin säilyvät ennallaan.

 6. Smart Offers
   Sopimuksen kohde
  1. Quandoo voi esittää niin kutsuttuja “Smart Offers” tarjouksia Käyttäjille. Smart Offers -tarjoukset sisältävät (i.) Smart Offers -tarjousten käyttöoikeuden ilman ennakkomaksua (alennukset/arvonalennukset) ja (ii.) Smart Offers -tarjousten jakelun ennakkomaksuilla (ennakkoon maksettava suoritus / ennakkoon maksettava menu) käytettäväksi (iii.) Kumppanin yrityksessä (ravintoloissa), joita Quandoo välittää eteenpäin tai myy Käyttäjille palvelujen välityksellä. Smart Offers -tarjoukset voivat olla maksuttomia tai maksullisia, ja ne liittyvät aina tiettyihin varauksiin ja ne niihin voi liittyä lisäehtoja ja/tai edellytyksiä. Smart Offers -tarjousten asianmukainen täytäntöönpano säilyy yksinomaisesti Kumppanin vastuulla.

  2. Regelungen für Smart Offer mit Anzahlung (Ziff. 6.2 – 6.15)
  3. Palveluidensa sisällä, Quandoo saattaa tarjota sinulle mahdollisuuden ostaa Smart Offers -tarjouksia tarjotakseen ravintoloiden tai muiden yritysten palveluita ja/tai hyödykkeitä (jatkossa “Kumppanipalvelut”) Quandoon omaan lukuun ja omissa nimissä. Smart Offers -tarjousten myynti kattaa oikeuden saada käyttöönsä Smart Offers -tarjouksessa sitä tarjoavan ravintolan esittämät erityiset palvelut tai hyödykkeen/hyödykkeet. Kumppani, ei Quandoo, on yksinomainen Smart Offer -tarjouksen julkaisija ja Sinun sopimuskumppanisi kyseisessä Smart Offer -tarjouksessa mainitussa palvelussa. Quandoon velvollisuus Smart Offers -tarjousten myynnin puitteissa on täten rajoitettu välittämään Sinulle oikeus saada Smart Offers -tarjouksen mukainen palvelu, joka on esitetty kyseisen tarjouksen yhteydessä Smart Offers -tarjousehtojen ja tarvittaessa Kumppanin yleisten käyttöehtojen kera. Quandoo pidättää oikeuden luoda ja/tai muuttaa yksittäisiä ehtoja mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, voimassaoloaikaa ja myytävien Smart Offers -tarjousten määrää. Katso kuluttajiin sovellettavaa peruuttamisoikeutta käsittelevä osio ja vakiomuotoinen peruutuslomake, jotka löytyvät tämän asiakirjan lopusta.

  4. Määritelty kumppani on yksinomainen Smart Offers -tarjouksen julkaisija ja Sinun sopimuskumppanisi Smart Offers -tarjouksen yhteydessä esitetyissä Kumppanipalveluissa. Kumppani tarjoaa tätä palvelua perustuen Sinun suostumukseesi, joka syntyy lunastaessasi Smart Offer -tarjousta.  Tähän suostumukseen saatetaan tarvittaessa soveltaa Kumppanin lisäehtoja. Smart Offer tarjouksen myynti Quandoolta Sinulle on osto-oikeus, joka liittyy Sinun mahdollisuuksiisi saada Kumppanipalvelut käyttöösi Sinun ja Kumppanin väliseen sopimukseen perustuen. Quandoo ei täten ole vastuussa Kumppanipalveluiden tarjoamisesta.

  5. Quandoon myymät Smart Offers -tarjoukset viittaavat esimerkiksi tiettyyn palveluun (Kumppanin tuote ja/tai palvelu), joka perustuu Smart Offers -tarjouksen kuvauksessa määriteltyihin ehtoihin (jatkossa “Smart Offers -ehdot”). Smart Offers -ehdoissa voidaan määritellä esimerkiksi ajanjakso, jonka aikana Smart Offers -tarjous voidaan lunastaa Kumppanilta (jatkossa “Voimassaoloaika”) tai että sovelletaanko tarjoukseen muita erityisehtoja tai rajoituksia, kuten tiettyjä kapasiteettirajoituksia eri lunastusaikavaihtoehdoille voimassaoloajan sisällä. Quandoo suosittelee, että varmistat palvelun ajankohdan erikseen Kumppanilta, jos tai kun Smart Offers -ehdot niin vaativat. Smart Offers -ehdot ovat nähtävillä Smart Offers -tarjouksen tilausdialogissa ja se on pätevä osa Smart Offers -tarjouksen ostosopimusta.

  6. Sopimuksen päättyminen
  7. Smart Offers -ostosopimus koskaa (i.) Sinun onnistuneesti Quandoolle maksamasi Smart Offers -tarjouksen hitaa, tilauksen hyväksymistä Quandoon toimesta (tähän tarkoitukseen tehdyn online-tilausdialogin kautta) ja (ii.) varausvahvistusta.

  8. Jos Smart Offers -tarjousta ei voida toimittaa ostoehtojen mukaisesti ennakoimattomista syistä, Quandoo ei hyväksy Sinun ostotilaustasi siten että Smart Offers -ostosopimus astuu voimaan Sinun ja Quandoo välillä. Sinulle ilmoitetaan asiasta sähköpostitse. Quandoo palauttaa Sinulle kaikki jo suorittamasi maksut välittömästi, mikäli mahdollista.

  9. Quandoon Smart Offers -tarjoukset on tarkoitettu vain yksityishenkilöiden yksityiskäyttöön. Sinä et saa käyttää Smart Offers -tarjouksia kaupallisissa tai ammattimaisissa tarkoituksissa, erityisesti kaupankäyntiin tai muuhun kaupalliseen tai ammattimaiseen käyttöön (esim. kilpailuihin, arvontoihin, huutokauppoihin tai muuhun maksuttomaan jakeluun markkinointitarkoituksissa) ellei toisin ole kirjallisesti sovittu Quandoon ja Sinun välillä. Smart Offers -tarjoukset voidaan siirtää toisille käyttäjille.

  10. Takuu
  11. Smart Offers -tarjousten myynnissä Quandoo takaa tarjoavansa Sinulle oikeuden saada Kumppanilta palvelun, joka on esitetty Smart Offers -tarjouksessa, siihen kuuluvien Smart Offers -ehtojen ja mahdollisten Kumppanin yleisten käyttöehtojen mukaisesti. Tämä takuu sisältää oikeuden tarjottujen oikeuksien jatkumiseen sekä oikeuden olla vapautettu kolmansien osapuolten oikeuksista ja vaatimuksista Smart Offers -tarjouksen myyntiajankohtana (takuu oikeuksien jatkumisesta).

  12. Smart Offers -tarjouksessa esitetty palvelun tarjoaminen on yksinomaan Kumppanin omistuksessa. Quandoo ei ota vastuuta Smart Offer -tarjouksen tai palveluiden asianmukaisesta toteuttamisesta Kumppanin toimesta tai Kumppanin palvelun osalta. Tämä poissulkeminen sisältää kumppanin luottoluokituksen ja suoritushäiriöt (ei lunastustakuuta).

  13. Sopimuskumppaninasi Kumppani on yksinomaan vastuussa palveluiden asianmukaisesta tarjoamisesta. Quandoo ei ota vastuuta Kumppanin tarjoaman palvelun asianmukaisesta toteutuksesta. Tämä pätee myös palvelun laatuun, joka on esitetty Smart Offers -tarjouksessa, mukaan lukien ulkopuoliset olosuhteet kuten palveluun liittyvät, tunnelma ja sovitusta ajankohdasta kiinnipitäminen (ei takuuta suorituksen epäkohtiin liittyen).

  14. Lunastus- ja palautusehdot
  15. Smart Offers -tarjoukset ovat suoraan yhteydessä varaukseen ja vahvistetaan varausvahvistuksessa.

  16. Lunastaaksesi Smart Offers -tarjouksen sinun tulee osoittaa varauksesi Kumppanille, jonka tulee vahvistaa Quandoolle vierailusi toteutuminen.

  17. Hankittu Smart Offers -tarjous on lunastettava  Kumppanin yrityksessä vahvistuspäivänä ja kellonaikana. Mitään vahvistetun varauksen aikana käyttämättä jääneitä ja vanhentuneita Smart Offers -tarjouksia ei vaihdeta; Et voi vaatia hankitun Smart Offers -tarjouksen takaisinmaksua Quandoolta.

  18. Ellei toisin sovittu, vain Sinä voi lunastaa Kumppanilta Smart Offers -tarjouksessa esitetyn palvelun. Jos et käytä Kumppanipalvelua tai Smart Offers -tarjouksen arvoa kokonaan, et voi vaatia korvausta, hyvitystä tai muuta kompensaatiota jäljellä olevalle summalle.

  19. Kaikkia Smart Offers -hankintoihin sovellettavia sopimusehtoja, jotka eivät suoranaisesti kata maksuja, sovelletaan myös maksuttomiin Smart Offer -tarjouksiin (esim. ilmainen Smart Offer -tarjous tietyissä tapahtumissa), ks. erityisesti kohdat: 6.2 kolmas virke; 6.3 ensimmäinen ja kolmas virke; 6.4 toinen ja neljäs virke; 6.6 ensimmäinen virke; 6.10 ja 6.12.

  20. Quandoo Smart Offers -tarjouksia ja Smart Offers -ehtoja koskevissa kysymyksissä sekä valitusosoituksissa ja kommenteissa, ota yhteyttä Quandoon palvelutiimiin puhelimitse +358 10 806 025 tai sähköpostitse osoitteeseen service.fi@quandoo.com

  21. Smart Offers -tarjousten toimittaminen ilman ennakkomaksua (Nro 6.17–6.19)
  22. Alennukset/Arvonalennukset tarkoittavat Kumppanin Quandoo-verkoston Käyttäjille tarjoamia hinnanalennuksia, jotka liittyvät tiettyihin varauksiin. Alennusten/arvonalennusten myöntämistä varten hintojen erityisalennukset ja muut ennalta määritellyt ehdot näytetään varauksentekohetkellä palvelua käytettäessä. Alennuksia ja arvonalennuksia koskevat lisätiedot tarjotaan tässä yhteydessä, erityisesti summien ja aikarajojen osalta.

  23. Alennukset ja arvonalennukset koskevat vain tiettyä varausta, jonka Sinä teet ja jota ei voi siirtää muihin varauksiin. Sinun tulee pitää kyseinen varaus itselläsi, jotta olet kelpoinen lunastamaan alennuksen tai arvonalennuksen.

  24. Kaikkia Smart Offers -hankintoihin sovellettavia sopimusehtoja, jotka eivät suoranaisesti kata maksuja, sovelletaan myös Smart Offer -tarjouksiin, jotka ovat maksuttomia (esim. ilmainen Smart Offer -tarjous tietyissä tapahtumissa), ks. erityisesti kohdat: 6.2 kolmas virke; 6.3 ensimmäinen ja kolmas virke; 6.4 toinen ja neljäs virke; 6.6 ensimmäinen virke; 6.10 ja 6.12.

 7. Kanta-asikasohjelma
  1. Quandoolla on kanta-asikasohjelma, esim. kanta-asiakaspisteitä voi kerätä tietyistä toiminnoista ja lunastaa tietyin ehdoin bonuksina (esim. Smart Offers -tarjouksina). Jokainen rekisteröitynyt Käyttäjä voi osallistua Quandoo-kanta-asiakasohjelmaan (i) näiden yleisten käyttöehtojen (ii) kanta-asiakaspisteiden tiettyjen toimintojen kautta keräämiseen ja lunastamiseen liittyvien erityisehtojen (esim. tekemällä varauksen palvelua käyttäen, ostamalla Smart Offer -tarjouksen, toimittamalla arvostelun, suosittelemalla Quandoota uusille käyttäjille) mukaisesti, ja ne ovat käypiä tiettyjä ominaisuuksia käytettäessä.

  2. Näiden yleisten käyttöehtojen lisäksi, Quandoo toimittaa tietoja kanta-asiakaspisteiden keräämisestä ja lunastamisesta mukaan lukien kanta-asiakaspisteiden vaadittavasta määrästä kuin myös bonuksista ja bonuksia tarjoavista Kumppaneista asianomaisissa kohdissa palveluiden sisällä. Vaikka kyseiset ehdot voivat muuttua milloin tahansa, sovelletaan niitä tietoja ja tarjouksia, jotka ovat voimassa kanta-asiakaspisteiden hankkimis- ja lunastushetkellä.

  3. Quandoo voi määrätä, että Sinun tulee kerätä tietty määrä kanta-asiakaspisteitä (esim. 1000), saavuttaa ennalta määritetty status, tai täyttää tietyt kriteerit (esim. tehdä onnistunut varaus) ennen kuin olet kelpoinen lunastamaan keräämäsi kanta-asiakaspisteet tai bonukset.

  4. Varauksen tekemisestä myönnettävät kanta-asiakaspisteet voidaan hankkia vain, jos Sinä (i) teit varauksen palvelua käyttämällä ja (ii) toteutit varauksen onnistuneesti. Jos et saavu paikalle toteuttamaan varaustasi, peruutat varauksen tai et noudata varausta mistä tahansa muusta syystä, kanta-asiakaspisteitä ei myönnetä.

  5. Smart Offers -tarjouksen hankkimisesta myönnettävät kanta-asiakaspisteet voidaan hankkia vain jos Sinä (i) hankit Smart Offers -tarjouksen Quandoo-verkkosivuston tai mobiilisovelluksen kautta ja (ii) maksat Smart Offers -tarjouksen. Jos käytät laillista peruuttamisoikeuttasi tai Smart Offers -tarjous ei ole voimassa mistä muusta Quandoon huomioimatta jättämästä syystä tahansa, kanta-asiakaspisteitä ei myönnetä.

  6. Voit tarkastella kanta-asiakaspistekertymääsi käyttäjätililläsi Quandoo-verkkosivustolla. Quandoo voi myös ilmoittaa kertymästäsi sähköpostiuutiskirjeessä. Jos lunastat kertyneet kanta-asikaspisteesi, Quandoo lähettää sinulle lisätiedot sähköpostitse (esim. bonuksen lunastusajan). Jos kanta-asiakaspisteiden lunastuksen tuloksena on tarpeellista asettaa bonus saatavillesi (esim. lähettämällä Smart Offers -tarjous), tämä tehdään joko sähköpostitse tai postitse. Jos bonus on ravintolan Smart Offers -tarjous, kohdistuvat tähän nämä yleiset käyttöehdot Smart Offers -tarjouksiin liittyen soveltuvin osin.

  7. Kertyneet kanta-asiakaspisteet voidaan lunastaa vain Quandoolta Quandoon tähän tarkoitukseen tarjoamina bonuksina ja/tai rahana takaisin. Kanta-asiakaspisteet on sidottu yksittäiseen käyttäjään ja niitä ei voi myydä tai muilla keinoin siirtää kolmansille osapuolille ilman Quandoon lupaa.

  8. Kaikki kertyneet kanta-asiakaspisteet vanhenevat, jos niitä ei lunasteta 180 päivän kuluessa viimeisestä Quandoo-alustalta tehdystä varauksesta. Kanta-asiakaspisteet voivat vanhentua myös, jos käyttäjän käyttäjätili poistetaan (kohta 2.5), deaktivoidaan (kohdat 4.6 ja 5.5) tai jos sopimus Quandoon ja Sinun välillä päättyy mistä tahansa muusta syystä. Lisäksi, Quandoo voi ilmoittaa Sinulle kanta-asiakaspisteittesi vanhenemisesta sähköpostitse tai postitse.

  9. Quandoo pidättää oikeuden lopettaa kanta-asiakasohjelman milloin tahansa. Lopettamisen jälkeen, et voi kerryttää kanta-asiakaspisteitä. Ennen ohjelman lopettamista kertyneet kanta-asiakaspisteet säilyvät voimassa 90 päivää, elleivät ne pääty aiemmin kohdassa 7.8 kuvattujen ehtojen mukaisesti.

  10. Sinä olet yksin vastuussa kaikista mahdollista ja/tai olemassa olevista verovelvoitteista, jotka johtuvat osallistumisestasi kanta-asiakasohjelmaan.

 8. Quandoon vastuu, ei informaatiovastuuta
  1. Quandoo on vastuussa vain sellaisista vahingoista, (1) jotka aiheutuvat Quandoon tai sen laillisten edustajien aiheuttamasta tahallisesta tai törkeästä laiminlyönnistä, (2) jotka aiheutuvat Quandoon tai sen laillisten edustajien velvollisuuksien rikkomisesta koituvasta henkeä uhkaavasta, ruumiillisesta tai terveyteen liittyvästä vammasta tai vahingosta, (3) jotka johtuvat vilpillisestä väärinkäytöksestä tai takauksenantamistapauksista, myös mahdollisesti tuotevastuuasetukseen liittyen ja (4) jotka johtuvat sellaisten velvoitteiden rikkomisesta, jotka estäisivät sopimusehtojen asianmukaisen täyttymisen, mihin Sinä säännönmukaisesti luotat (aineellinen sopimusvelvollisuus).

  2. Quandoon alakohtien (1), (2) ja (3) mukainen vastuu on rajoittamaton. Lisäksi, mitkä tahansa muut vahingonkorvausvaatimukset rajoittuvat sopimustyypillisiin, ennakoitavissa oleviin vahingonkorvauksiin.

  3. Kaikissa muissa tapauksissa rajoittamatta seuraavia kohtia, Quandoo on vapautettu vastuusta – riippumatta oikeudellisen vastuun teoriasta.

  4. Edellä mainitut vastuurajoitukset koskevat kaikkia Quandoon instituutioita, työntekijöitä ja edustajia. Tämä ei muuta lakisääteistä todistustaakkaa.

  5. Ellei kanssasi ole toisin sovittu, Quandoo ei takaa että palveluun listattujen ravintoloiden tai muiden yritysten tiedot ovat virheettömiä ja ajankohtaisia (mukaan lukien osoitteet ja muut yhteystiedot, hinnat, palvelut, aukioloajat, arvostelusisältö, linkit ja sisältö millä tahansa linkitetyillä sivuilla).

 9. Saatavuus / Palvelutaso

  Vuosittainen palveluiden saatavuus on 97 % lukuunottamatta kohtuullisia, rutiininomaisia ylläpitotöitä, joista ilmoitetaan ennakkoon, sekä force majeure -tapauksia tai muita olosuhteita, joihin Quandoo ei voi vaikuttaa. Saatavuus (engl. availability) kuvaa todellisen ajan (engl. actual time, AT) ja tavoiteajan (engl. target time, TT) suhdetta: Availability (%)=(AT/TT) x 100. Todellinen aika on ajanjakso, jolloin palvelu on tosiasiallisesti saatavilla datakeskuksen reitittimen ulostulossa.

 10. Tietosuoja ja yksityisyys

  Quandoolla otamme henkilötietojesi suojaamisen erittäin vakavasti ja olemme ottaneet käyttöön lukuisia suojatoimia tietojesi turvaamiseksi. Katso tarkemmat tiedot Tietosuojailmoituksestamme, josta löydät myös yhteystiedot mahdollisia lisäkysymyksiä varten.

 11. Sovellettava laki, ei lisäsopimuksia, täytäntöönpanopaikka, oikeuspaikka
  1. Näitä yleisiä käyttöehtoja tulkitaan ja hallitaan Suomen lakien mukaisesti sulkien nimenomaisesti pois YK:n kansainvälistä tavaran kauppaa koskeva yleissopimus. Muita suullisia tai kirjallisia sopimuksia ei ole.

  2. Jos nämä yleiset käyttöehdot ovat tai niistä tulee osittain tai kokonaan pätemättömiä tai toimivaltainen tuomioistuin katsoo niiden olevana täytäntöönpanoon kelpaamattomat, jäljellä olevat yleiset käyttöehdot säilyvät ennallaan ja jatkuvat kaikilta osin. Sama koskee tahattomasti pois jätettyjä ehtoja. Virheelliset, täytäntöönpanoon kelpaamattomat tai puuttuvat ehdot korvataan voimassa olevilla ja täytäntöönpanokelpoisilla ehdoilla, jotka ovat lähimpänä suunniteltuja tarkoitusperiä.

Quandoo Finland Oy

Helsinki, toukokuu 2018

v1.0

Smart Offers -tarjousten peruutuslomake

1. Peruutus

Huomautuksia kuluttajien laillisesta peruuttamisoikeudesta

Peruutusoikeus

Sinulla on oikeus peruuttaa sopimus neljäntoista (14) päivän kuluessa syytä antamatta.

Peruutusaika on 14 päivää sopimuksen tekemisestä.

Käyttääksesi peruuttamisoikeutesi, sinun on lähetettävä siitä selkeä tiedonanto ilmoittamalla Quandoolle päätöksestäsi peruutta sopimus joko postitse tai sähköpostitse seuraavia tietoja käyttäen: Quandoo Finland Oy, Konepajankuja 1, FI-00510 Helsinki, sähköposti:  service.fi@quandoo.com

Voit käyttää liitteenä olevaa mallia, mutta se ei ole pakollista.

Toimiaksesi peruutusoikeutesi määräajassa riittää että lähetät peruutusilmoituksesi ennen 14 päivän peruutusajan päättymistä.

Peruuttamisen seuraukset

Jos peruutat tämän sopimuksen, hyvitämme sinulle kaikki Sinulta saamamme maksut, mukaan lukien toimitusmaksut (pois lukien lisäkulut, jos olet valinnut jonkin muun kuin halvimman toimitustavan) 14 päivän kuluessa siitä päivästä, kun olemme vastaanottaneet peruutusilmoituksesi. Käytämme hyvityksessä samaa maksutapaa, jota käytit maksusuoritukseesi, ellei Sinun kanssasi ole nimenomaan toisin sovittu. Me emme veloita hyvityksestä mitään maksuja. Jos olet pyytänyt, että palvelu alkaa peruutusaikana, Sinun tulee maksaa meille kohtuullinen summa vastaamaan meidän Sinulle jo toimittamiamme palveluja siihen asti kun käytät peruutusoikeuttasi. Laskuperusteena käytetään sopimuksessa määriteltyjä kokonaispalveluja vastaavaa kokonaissummaa.

 

Peruuttamisoikeuden poissulkeminen:

Peruuttamisoikeus ei koske sopimuksia, jotka koskevat vapaa-ajan toimintaan liittyvien palvelujen tarjoamista sopimuksessa määritelty tietyn päivämäärän tai ajanjakson aikana.

2. Peruutusmalli

Muster-Widerrufsformular

(Jos haluat peruuttaa sopimuksesi, täytä tämä lomake ja lähetä se meille.)

To Quandoo Finland Oy, Konepajankuja 1, FI-00510 Helsinki, sähköposti:  service.fi@quandoo.com

 • Me/Minä (*) täten peruutan myyntisopimuksen seuraavia tuotteita/palveluita koskien (*):________________________________
 • Tilattu (*) / vastaanotettu (*): __________________
 • Kuluttajan nimi (nimet): __________________
 • Kuluttajan (kuluttajien) osoite: __________________
 • Kuluttajan allekirjoitus (tarvitaan vain, jos lähetetään paperisena): __________________
 • Päivämäärä: __________________

(*) Tarpeeton poistetaan