Privacy policy

Privacy Notice – Quandoo NL

Cookie Policy – Quandoo NL

 

Quandoo Privacybeleid

 

Dit privacybeleid geeft u een overzicht van de verwerking van uw persoonlijke gegevens in het kader van het gebruik van de aanbiedingen en online diensten binnen de ‘Quandoo’-website op www.quandoo.nl en de bijhorende mobiele app (hierna, wanneer het woord ‘platform’ wordt gebruikt, verwijst dit zowel naar de website als naar de mobiele app). Deze privacyverklaring informeert u ook over uw rechten en de mogelijkheden die u heeft om uw persoonlijke gegevens te beheren en uw privacy te beschermen.

 

 1. Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking en met wie kan ik contact opnemen?

 

Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking is Quandoo Netherlands BV. Dit bedrijf wordt bedoeld als de termen ‘wij’ of ‘ons’ worden gebruikt in het onderstaande

U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming:

dataprotection.uk@quandoo.com

 1. Welke persoonsgegevens verwerken wij en uit welke bronnen komen deze gegevens?

 

Wanneer wij u ons platform ter beschikking stellen voor gebruik, verwerken wij persoonlijke informatie uit verschillende bronnen. Enerzijds gaat het om gegevens die we automatisch verzamelen wanneer u het platform gebruikt. Dit kunnen echter ook gegevens zijn die u vrijwillig aan ons hebt verstrekt of die wij van onze partners ontvangen.

 

 

 • Gegevens die we automatisch verzamelen wanneer u ons platform gebruikt

 

Zodra u de website bezoekt of de app opent, stuurt u technische informatie naar onze webservers. Dit gebeurt ongeacht of u wel of niet boekt bij een restaurant of dat u zich vervolgens registreert om gebruik te maken van het platform. In elk geval zullen we de volgende toegangs- en webtoegangsgegevens verzamelen (die we ‘Toegangsgegevens’ noemen):

 

 • Datum en tijdstip van het bezoek en duur van het gebruik van het platform
 • Het IP-adres van uw apparaat
 • De verwijzings-URL (de website van waaruit u mogelijk bent omgeleid)
 • De bezochte subsites van de website of subsecties van de app; en
 • Meer informatie over uw apparaat (type apparaat, browsertype en -versie en instellingen, geïnstalleerde plug-ins, besturingssysteem)

 

Wij verwerken toegangsgegevens om u en andere gebruikers in staat te stellen het platform te gebruiken en de functionaliteit van het platform te waarborgen. Wij verwerken teogangsgevens ook om analyses uit te voeren op de prestaties van het platform, om het platform voortdurend te verbeteren en fouten te corrigeren, om de IT-beveiliging en de werking van onze systemen te waarborgen en om misbruik, met name fraude, te voorkomen of aan het licht te brengen. Verder verwerken we Toegangsgegevens om het platform aan te passen aan uw behoeften (personalisatie). Hiervoor kennen wij u ook een zogenaamd ‘uniek gebruikers-ID’ toe. Met deze unieke gebruikers-ID kunnen wij uw boekingen en andere interacties toewijzen.

 

Om deze gegevens te verwerken, maken we ook gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die u naar uw apparaat downloadt wanneer u onze websites bezoekt en de bovenstaande informatie over uzelf opslaat. Als u meer wilt weten over hoe cookies werken, welke cookies we gebruiken en hoe u ze kunt uitschakelen, klik dan hier voor onze cookiepagina. Daar kunt u ook vinden welke gegevens we verwerken met behulp van de cookies en tracking tools van derden zoals Google en Facebook. Om deze privacyverklaring leesbaar te houden hebben wij deze informatie naar een aparte pagina verplaatst.

 

 

 • Gegevens die u ons zelf toestuurt

 

 

Naast de gegevens die we van alle bezoekers ontvangen, verwerken we ook andere gegevens. De exacte hoeveelheid van deze gegevens is afhankelijk van hoe u het platform gebruikt. U kunt het platform met en zonder gebruikersaccount gebruiken.

 

Accountgegevens

 

Als u besluit een gebruikersaccount aan te maken en het registratieformulier in te vullen, zullen wij verwerken:

 

 • Naam en achternaam
 • E-mailadres
 • Uw wachtwoord
 • Telefoonnummer (optioneel)

 

U kunt ook gebruik maken van de sociale inlogfuncties die op ons platform worden aangeboden om uw gebruikersaccount aan te maken. Als u deze functie kiest, stuurt u ons uw gebruikersnaam op het gewenste sociale netwerk (bijv. Facebook of Google), het e-mailadres dat u gebruikt om op het sociale netwerk in te loggen en, als dat van toepassing is, het mobiele telefoonnummer dat u op het sociale netwerk hebt opgegeven.

De gegevens die tijdens de registratie worden ingevoerd, zullen worden gebruikt om het platform te bieden en om u per e-mail op de hoogte te stellen van alle informatie die relevant is voor het platform of de registratie, zoals wijzigingen in de omvang van het platform of de technische omstandigheden.

 

Boekings- en reserveringsgegevens

 

Als u een boeking of reservering maakt, zullen wij verder verwerken:

 

 • E-mailadres
 • Naam en achternaam
 • Telefoonnummer (facultatief)
 • Het restaurant waar u de reservering maakt
 • Omvang van de partij
 • Tijdstip van de reservering
 • Speciale voorkeuren

 

Let op: als u het tekstvak invult waarin uw eetgewoonten/voorkeuren worden aangegeven, kan dit bepaalde gevoelige persoonlijke informatie onthullen, zoals voedselallergieën of lichamelijke handicaps. Als u niet wilt dat deze gegevens worden verwerkt, laat dan het betreffende veld leeg.

Wij verwerken deze gegevens om uw reservering veilig te stellen, om u te informeren over de status van uw reservering en ook om het platform aan te passen aan uw behoeften op basis van uw eerdere reserveringen en boekingen.

 

Ratings en reviews

 

Het platform geeft u de mogelijkheid om bepaalde sociale functies te gebruiken: u kunt reviews en beoordelingen voor restaurants indienen. U kunt zich ook abonneren op opmerkingen en reviews van andere gebruikers.

 

Als u deze functies gebruikt, wordt uw IP-adres opgeslagen wanneer u een commentaar of rating indient. Dit is voor ons een vrijwaringsmaatregel voor gevallen waarin iemand illegale inhoud, commentaren en/of bijdragen plaatst (beledigingen, verboden politieke propaganda, etc.). In dergelijke gevallen moet de identiteit van de auteur kunnen worden vastgesteld, omdat er op basis van de inhoud van het commentaar of de post juridische stappen kunnen worden ondernomen.

Als u ervoor kiest om u te abonneren op opvolgende opmerkingen, zal een bevestigingsmail worden verzonden om te controleren of u daadwerkelijk de eigenaar bent van het ingevoerde e-mailadres. Abonnementen op opmerkingen kunnen te allen tijde worden geannuleerd. De bevestigingsmail zal de relevante instructies hiervoor bevatten.

 

Loyalty Punten en Smart Offers

 

Indien u wenst deel te nemen aan ons loyaliteitsprogramma, zullen bijkomende gegevens verwerkt moeten worden. Hiertoe zullen wij uw reserverings- en boekingsgeschiedenis verwerken om uw loyalty punten te beheren en u bonusaanbiedingen en andere aanbiedingen te doen.

Evenzo, wanneer u een Smart Offer koopt via ons platform, verwerken wij de specifieke voorwaarden van deze Smart Offer die u heeft aangeschaft (zoals het restaurant waarvoor de Smart Offer geldig is, de duur van de aanbieding en de inbegrepen diensten). U wordt op de hoogte gebracht van de voorwaarden van elke Smart Offer voordat u deze koopt. Wanneer u een Smart Offer koopt, ontvangen wij verder van het restaurant een bevestiging dat u de reservering heeft gehonoreerd en de Smart Offer daadwerkelijk heeft geclaimd.

 

Betalingsgegevens

 

Wij verwerken zelf geen gevoelige kaartbetalingsgegevens, maar maken hiervoor gebruik van veilige betaalproviders. Alle betalingsgegevens die u invoert, worden door de betaalprovider in uw browser versleuteld, zodat alleen zij toegang hebben tot deze gegevens, terwijl wij alleen niet-gevoelige gegevens (betaalfiche) en referenties die bevestigen dat u een betaling hebt verricht, ontvangen. Wij slaan geen verdere betalingsgerelateerde informatie op in ons systeem.

 

Nieuwsbrief & verzending van advertenties per e-mail

 

Als u de nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben we een geldig e-mailadres en gegevens nodig waarmee we kunnen controleren of de abonnee de eigenaar is van het e-mailadres of dat de respectievelijke eigenaar van het e-mailadres dat is gebruikt voor het abonnement, instemt met het ontvangen van de nieuwsbrief. Er wordt geen verdere informatie verzameld. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief.

 

Bij inschrijving op de nieuwsbrief slaan wij het IP-adres van de betreffende gebruiker en de abonnementsdatum op. De opslag van deze gegevens dient uitsluitend als bewijs in gevallen waarin een derde partij misbruik maakt van een e-mailadres en zich abonneert op de nieuwsbrief zonder dat de eigenaar van het betreffende e-mailadres daarvan op de hoogte is.

 

Klantenserviceverzoeken

 

Het kan zijn dat u een verzoek om assistentie indient bij onze klantenservice of een klacht indient. In dit geval zullen wij, om op uw verzoek te reageren, uw IP-adres en contactgegevens verwerken, evenals de inhoud van uw verzoek.

 

 

 • Data die we van partners ontvangen

 

 

Doordat ons platform fungeert als tussenpersoon tussen u en het restaurant waar u reserveert, verwerken wij ook gegevens die wij ontvangen van onze partnerrestaurants. Deze gegevens omvatten:

 

 • E-mailadres
 • Naam en achternaam
 • Telefoonnummer (facultatief)
 • Omvang van de partij
 • Speciale voorkeuren

 

 1. Voor welke andere doeleinden verwerken wij uw gegevens?

 

Daarnaast kunnen wij uw gegevens verwerken voor aanvullende doeleinden.

Deze omvatten:

 

 • Openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens aan derden indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn;
 • Het doen gelden van rechtsvorderingen en het voeren van verweer tegen rechtsgeschillen;
 • Voldoen aan wettelijke vereisten voor het bewaren van gegevens op grond van belastingwetgeving e.d.

 

 1. Wat is de rechtsgrondslag van de verwerking?

 

Bij de verwerking van uw persoonlijke gegevens baseren wij ons op verschillende rechtsgrondslagen volgens de zogenaamde Basic Data Protection Ordinance, een EU-breed rechtskader voor de standaardisatie van de gegevensbeschermingswetgeving (‘GDPR’ in het kort). Hier wordt in detail ingegaan op de volgende rechtsgrondslagen:

 

Toestemming (Artikel 6 (1) a GDPR)

 

Aangezien u ons uw toestemming heeft gegeven om persoonsgegevens te verwerken voor de specifieke doeleinden die hierboven zijn uiteengezet, garandeert deze toestemming de wettigheid van de verwerking. Door u te registreren bij uw accountgegevens of een boeking te maken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de gegevensverwerking zoals gedetailleerd beschreven in deze privacyverklaring door het vakje aan te vinken voordat u het registratie- of reserveringsformulier verstuurt: Als wij uw gegevens verwerken, komt dat omdat u ons dat uitdrukkelijk heeft toegestaan en erom gevraagd heeft bij het gebruik van het platform. Uw toestemming vormt dus de belangrijkste rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens door ons.

 

Uitvoering van onze contractuele verplichtingen tegenover u (Artikel 6 (1) b GDPR)

 

Tegelijkertijd houdt de verwerking voor de levering van het platform in het kader van de uitvoering rekening met onze overeenkomst met u. In de meeste gevallen wordt de verwerking dan ook niet alleen gerechtvaardigd door uw toestemming, maar ook omdat het noodzakelijk is om onze overeenkomst met u na te komen. Bijvoorbeeld, als u een boeking maakt met een restaurant via het platform, zal het nodig zijn om de boekingsgegevens te verwerken om uw boeking te beveiligen

 

Onze legitieme belangen (Artikel 6 (1) f GDPR)

 

Er zijn ook gevallen waarin wij het recht zouden hebben om uw gegevens te verwerken, zelfs zonder uw toestemming, omdat het noodzakelijk is om onze legitieme belangen (of de belangen van derden) te beschermen. In dit verband vertegenwoordigen de hierboven beschreven doeleinden waarvoor wij uw gegevens verwerken in veel gevallen ook legitieme belangen. Dit betekent dat wij in ieder geval de gegevens mogen verwerken die nodig zijn om de veiligheid van onze IT-systemen te waarborgen, ook als u uw toestemming voor deze verwerking niet hebt gegeven of ingetrokken. Dit heeft ook betrekking op het voorkomen van misbruik van ons platform of het personaliseren van advertenties aan uw interesses (zogenaamde direct marketing).

 

Wettelijke vereisten (Artikel 6 (1) c GDPR) of in het algemeen belang (Artikel 6 (1) e GDPR)

 

Daarnaast zijn wij wettelijk verplicht om bepaalde informatie op verzoek te verstrekken aan strafvervolging of belastingautoriteiten in individuele gevallen.

 

 1. Aan wie geven wij uw gegevens door?

 

Wij gaan zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonlijke gegevens om en zullen deze alleen aan derden doorgeven voor zover hieronder beschreven en niet verder. We geven gegevens alleen door aan overheidsinstanties in het geval van een wettelijke verplichting op basis van een verzoek om informatie van de respectieve autoriteit.

 

Buiten de wettelijke verplichtingen tegenover de overheid om, geven we uw gegevens alleen door aan andere gebruikers van het platform, aan onze externe leveranciers die ons helpen het platform of binnen de groep van Quandoo-bedrijven:

 

Andere gebruikers van het platform

 

Wij sturen boekings- en reserveringsgegevens naar onze partnerrestaurants via het platform om reserveringen in hun restaurants te vergemakkelijken. We delen ook uw loyalty punten en Smart Offers met de restaurants om een vlotte werking van deze programma’s mogelijk te maken. De restaurants ontvangen uw accountgegevens (met uitzondering van uw wachtwoord) en alle beoordelingen of ratings over hen die u zou kunnen invoeren in het systeem van het platform. Reviews en ratings zullen ook worden gepubliceerd op het platform zodat alle resterende gebruikers (met inbegrip van bezoekers zonder een account op het platform) ze kunnen zien.

 

Andere derde partijen

 

Daarnaast geven we gegevens door aan externe dienstverleners die ons in staat stellen het platform te bieden. Deze omvatten de gegevens en leveranciers die op onze cookie- en derde partij tracking-pagina worden vermeld. In dit verband dient u er rekening mee te houden dat al onze serverhosting en clouddiensten worden geleverd door Amazon Web Services, Inc. (‘AWS‘). AWS verwerkt alle gegevens namens ons en we hebben AWS onderworpen aan een strenge overeenkomst voor de verwerking van gegevens om de veiligheid van de verwerking te garanderen in overeenstemming met de eisen van de GDPR.

 

Binnen de groep van Quandoo-bedrijven

 

Wij maken deel uit van een wereldwijd concern van gelieerde ondernemingen dat eigendom is van Quandoo GmbH, Sonnenburger Str. 73, 10437 Berlijn, Duitsland (‘Quandoo DE’). Quandoo DE is zelf eigendom van Recruit Holdings Co., Ltd, 8-4-17 Ginza, Chuo-ku, Tokio 104-0061 Japan (‘Recruit’). Dienovereenkomstig zijn we verplicht om bepaalde gegevens te verstrekken aan Quandoo DE of Recruit, hetzij als gevolg van wettelijke rapportageverplichtingen of in het kader van de normale bedrijfsvoering als een wereldwijde onderneming. Alle business intelligence gegevens worden over het algemeen geanonimiseerd om ervoor te zorgen dat uw recht op gegevensbescherming wordt gerespecteerd. Quandoo DE of Recruit kunnen echter onder bepaalde omstandigheden ook toegang hebben tot persoonlijke, niet-geanonimiseerde gegevens, bijvoorbeeld bij een interne herziening of een bedrijfsaudit op verzoek van de overheid.

 

 1. Dragen wij uw gegevens over aan landen buiten de EU of de EER?

 

Over het algemeen geven wij uw gegevens niet door aan landen buiten de EER (de zogenaamde ‘derde landen’). Wij hosten uw gegevens niet in derde landen en al onze servers bevinden zich in de EER (Ierland, om precies te zijn). In sommige gevallen geven wij uw gegevens echter door aan derde landen. Het gaat hier met name om platformen van derden die ter beschikking worden gesteld door in de Verenigde Staten gevestigde entiteiten en overschrijvingen naar Recruit in Japan. Beide landen bieden geen adequaat beschermingsniveau voor de toepassing van het GDPR. We zullen er echter te allen tijde voor zorgen dat een adequaat niveau van gegevensbescherming wordt gewaarborgd. In dit verband zullen wij ervoor zorgen dat de ontvangers van de gegevens ofwel gecertificeerd zijn onder het zogenaamde ‘privacy shield’ (zoals in het geval van Google en Facebook), de ‘bindende bedrijfsvoorschriften’, ofwel dat de standaardcontractbepalingen van de EU door een andere ontvanger worden aangegaan om de veiligheid van de verwerking en een adequaat niveau van gegevensbescherming te waarborgen.

 

 1. Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

 

Wij verwerken en bewaren uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig is om aan onze contractuele of wettelijke verplichtingen te voldoen. Daarom bewaren wij de gegevens zolang onze contractuele relatie met u bestaat en na beëindiging alleen voor zover en zolang de wetten van het Koninkrijk der Nederlanden dit vereisen. Alle andere gegevens worden onmiddellijk verwijderd wanneer u zich afmeldt van het platform. Indien de overige gegevens niet langer nodig zijn om aan deze verplichtingen te voldoen, zullen deze regelmatig worden gewist, tenzij verdere verwerking noodzakelijk is voor het bewaren van bewijsmateriaal of om te voorkomen dat rechtsvorderingen verjaren.

 

 1. Maakt u een gebruikersprofiel aan met mijn persoonlijke gegevens?

 

Wij gebruiken uw gegevens om uw Quandoo surfervaring te optimaliseren. Dit betekent dat wij uw gegevens gebruiken om u een gepersonaliseerd platform te bieden op basis van uw persoonlijke voorkeuren en interesses en om op maat gemaakte aanbiedingen te doen op basis van uw eerdere gedrag. Het IP-adres van uw computer wordt bijvoorbeeld gebruikt om uw geografische locatie te identificeren en om u gelokaliseerde content in uw eigen taal aan te bieden. Wij kunnen suggesties en aanbiedingen voor nieuwe restaurants doen op basis van de restaurants die u eerder heeft bekeken en/of gereserveerd via ons platform. Wij zullen uw persoonsgegevens in het kader van het opstellen van profielen echter nooit zodanig verwerken en analyseren dat dit leidt tot een geautomatiseerde beslissing die voor u rechtsgevolgen heeft of u op soortgelijke wijze aanmerkelijk benadeelt.

 

 1. Bestaat er een verplichting voor mij om gegevens te verstrekken? Wat gebeurt er als ik mijn gegevens niet of niet meer doorgeef?

 

U bent niet wettelijk verplicht om ons de persoonlijke gegevens te verstrekken zoals aangegeven in deze privacyverklaring. In het bijzonder houdt de contractuele relatie die u met ons bent aangegaan door akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden geen enkele verplichting in om uw persoonlijke gegevens te verstrekken. De overdracht van de door u verstrekte contractinformatie aan ons is echter een basisvoorwaarde voor het sluiten van een overeenkomst met ons. Bovendien kunt u het platform niet of slechts beperkt gebruiken als u ons bepaalde gegevens niet verstrekt of als u geen bezwaar heeft tegen het gebruik van deze gegevens.

 

 1. Welke rechten heb ik met betrekking tot de verwerking?

 

U kunt onder de GDPR de volgende rechten tegen ons doen gelden:

 

 • Uw recht op informatie onder Artikel 15 van de GDPR
 • Uw recht op correctie onder Artikel 16 van de GDPR
 • Uw recht op annulering krachtens Artikel 17 van de GDPR
 • Uw recht op beperking van de verwerking krachtens Artikel 18 van de GDPR
 • Uw recht op gegevensoverdraagbaarheid krachtens Artikel 20 van de GDPR
 • Bovendien heeft u het recht in beroep te gaan bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (artikel 77 GDPR in samenhang met § 19 BDSG).

 

U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens te allen tijde intrekken. Dit geldt ook voor de herroeping van de toestemmingsverklaringen die aan ons zijn afgegeven vóór de geldigheid van het GDPR, d.w.z. vóór 25 mei 2018. Deze intrekking is echter alleen effectief voor de toekomst. De verwerking vóór de herroeping wordt hierdoor niet beïnvloed.

Informatie over uw recht om bezwaar aan te tekenen op grond van Artikel 21 van de GDPR

 

 1. Recht van bezwaar in individuele gevallen

 

Naast de reeds genoemde rechten hebt u het recht om op grond van uw bijzondere situatie te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, die op grond van artikel 6, lid 1, plaatsvindt. 1e GDPR (gegevensverwerking in het algemeen belang) en artikel 6, lid 1, onder a). 1f GDPR (gegevensverwerking op basis van belangenafweging); dit geldt ook voor de profilering op basis van deze bepaling in de zin van artikel 4, lid 1, onder a). 4 GDPR. Als u bezwaar aantekent, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij kunnen aantonen dat er zwaarwegende redenen zijn voor verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of dat de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen. Houd ook rekening met de informatie in Sectie 8 van dit privacybeleid: Als wij de verwerking beëindigen vanwege uw bezwaar, kan het zijn dat het platform niet meer of slechts beperkt aan u ter beschikking kan worden gesteld.

 

 1. Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens voor reclamedoeleinden

 

U heeft ook het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op direct marketing (met inbegrip van een abonnement op onze nieuwsbrief); dit geldt ook voor het opstellen van profielen, voor zover dit verband houdt met dergelijke direct marketing. Als u hiertegen bezwaar maakt, zullen wij uw persoonlijke gegevens in de toekomst niet meer verwerken.

Het bezwaar kan vormvrij worden ingediend en dient te worden gericht aan:

 

Dataprotection.uk@quandoo.com

 

 

 1. Wijziging van de privacyverklaring die nu beschikbaar is

 

Om deze informatie up-to-date te houden, zal deze privacyverklaring worden gewijzigd als de onderliggende gegevensverwerking wordt gewijzigd. We zullen uw rechten onder dit privacybeleid niet inperken zonder uw voorafgaande schriftelijke toestemming. We zullen alle voorgenomen wijzigingen aan de privacyverklaring publiceren op de website van QUANDOO en in de app. In het geval dat dergelijke wijzigingen substantieel zouden zijn, zullen wij een duidelijke kennisgeving doen (met inbegrip van, in het geval van bepaalde platforms, een kennisgeving per e-mail met vermelding van de wijzigingen aan de privacyverklaring voor gegevens in kwestie). We zullen ook oudere versies van de dataprivacyverklaring archiveren voor toekomstige raadpleging.

 

Quandoo Netherlands BV

Amsterdam, May 2018

v1.0

 

Quandoo Cookie Richtlijnen

 

Cookies van derde-aanbieders en andere tools van derden op het Quandoo platform.

 

Deze informatie is een aanvulling op de Quandoo Privacyverklaring (hier op te roepen).

Hieronder stellen wij u een lijst van alle cookies en andere web-trackingtools ter beschikking die op ons platform ofwel door ons of door derden beschikbaar gesteld worden.

 

 1. Quandoo’s eigen cookies (zogenaamde ‘first-party cookies’):

 

Naam Levensduur Doel
AID Browsersessie Partnertoewijzing
T 30 dagen na de laatste wijziging Channeltoewijzing
sem_attributes Browsersessie SEM tracking
quandooUserGeoData 24u Handhaaft gebruikerslocatie gebaseerd op IP
quandooUserLanguage Sessie Handhaaft door de gebruiker geselecteerde taal
quandooUserSearchDestination Sessie Handhaaft gebruikers standaard zoeklocatie
ut Sessie of 90 dagen Token gebruikerssessie

 

Wij gebruiken deze cookies om de web traffic te analyseren, diensten,  inhouden en reclame aan te passen, de effectiviteit van reclamecampagnes te meten en het vertrouwen in en de veiligheid van het platform te bevorderen. Wij blijven first-party-cookies gebruiken om gebruikers van elkaar te kunnen onderscheiden en combinatie met de log-bestanden van onze webserver het totale aantal personen vast te stellen,  dat het platform bezoekt. De op die manier verzamelde web-gebruiksgegevens helpen ons om de feedback te krijgen die voor de permanente verbetering van het platform en voor een betere service in het belang van de users, vereist is

 

Users kunnen voorkomen dat er first-party-cookies worden aanvaard, doordat ze hun browserinstellingen zo aanpassen dat er helemaal geen cookies worden geaccepteerd. Wanneer u deze instelling echter zo configureert, kunt u eventueel bepaalde actuele of toekomstige elementen van onze website niet gebruiken.

 

     2. Door derden ter beschikking gestelde cookies en plug-ins (zgn. “third-party-cookies”):

 

 

Naast de first-party-cookies gebruiken wij ook de volgende cookies en plug-ins van derde-aanbieders die op onze website door de volgende partijen ter beschikking worden gesteld:

 

Naam van operator Adres Privacyinformatie
Facebook, Inc. (“Facebook”) 1601 South California Avenue, Palo Alto, California 94304, USA Facebook data privacy statement;
Google, LLC. (“Google”) 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, California 94043, USA https://policies.google.com/privacy
Twitter, Inc. (“Twitter”) 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, California 94107, USA Twitter data privacy statement
Instagram, Inc. (“Instagram”) 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA Instagram data privacy statement
Pinterest, Inc. (“Pinterest”) 635 High Street, Palo Alto, California 94301, USA Pinterest data privacy statement
Segment.io, Inc. („Segment“) 101 15th St, San Francisco, CA 94103, USA https://segment.com/docs/legal/privacy/
Microsoft Corporation
(“Bing”)
Microsoft Corporation, One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399 USA https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement
Wisepops Wisepops SAS 49 rue Jean de La Fontaine, 75016 Paris, France https://support.wisepops.com/more-info/data-and-cookie-policy
New Relic, Inc

(“New Relic”)

188 Spear St., Suite 1200
San Francisco, CA USA 94105
https://newrelic.com/termsandconditions/privacy
Hotjar Ltd.   Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy
Wingify
(“Visual Website Optimizer”)
14th Floor, KLJ Tower North, Netaji Subhash Place, Pitampura, Delhi 110034, India https://vwo.com/privacy-policy/
Zenloop zenloop GmbH, Brunnenstrasse 196, 10119 Berlin https://www.zenloop.com/en/legal/privacy

 

Google Analytics en Google Tag Manager

 

Ons platform gebruikt Google Analytics en Google Tag Manager. Google Analytics en Google Tag Manager maken gebruik van cookies. Door de cookie aangemaakte informatie over uw gebruik van ons platform wordt over het algemeen doorgegeven aan een service van Google in de VS en daar opgeslagen. Binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragslanden van het verdrag inzake de Europese Economische Ruimte wordt uw IP-adres door Google echter vooraf op ons platform afgekort. Ten behoeve hiervan dienen  wij de code “gat._anonymizeIp ();” met een geanonimiseerde versie van IP-adressen (zogenaamde IP-masking) te garanderen. 

 

Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar afgekort. Google zal deze informatie in onze opdracht gebruiken, om het gebruik van het platform door u te analyseren, om reports over de activiteiten op het platform samen te stellen en om nadere met het gebruik van het platform en het internetgebruik verbonden dienstverleningen voor ons te leveren. De in het kader van Google Analytics en Google Tag Manager door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.  

 

U kunt het opslaan van cookies voorkomen, doordat u de instelling van het besturingssysteem van uw browser of van uw mobiele toestel dienovereenkomstig configureert. Let er echter op dat u in dit geval eventueel niet alle functies van ons platform in volle omvang kunt gebruiken. Daarnaast kunt u het vastleggen van de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van ons platform (incl. IP-adres) door Google evenals de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen doordat u de via internet beschikbare browser-plug-in via de volgende link downloadt en installeert: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

 

Nadere informatie over gebruiksvoorwaarden en privacybescherming vindt u op:

https://www.google.com/analytics/terms/gb.html en https://policies.google.com/privacy

 

Google Maps

 

Wij gebruiken Google Maps om kaarten te tonen en om u de standplaats van onze partnerrestaurants te laten zien. Analyses, die u op ons platform hebt gepost en de in dit verband aangegeven usernaam kunnen op Google Maps worden gepubliceerd.

 

U vindt de gebruiksvoorwaarden voor Google Maps op https://maps.google.com/help/terms_maps.html (inclusief de betreffende Google privacyrichtlijnen).

 

Google Ads & Google Remarketing

 

Met Google Ads & Google Remarketing kunnen gebruikers die ons platform reeds hebben bezocht, en in het aanbod geïnteresseerd zijn, door gerichte reclame op de sites van het Google-partnernetwerk opnieuw worden aangesproken. Het invoegen van de reclame vindt plaats via het gebruik van cookies.

 

Wanneer u geen interesse-gerelateerde reclame wilt ontvangen, kunt u het gebruik van cookies voor deze doeleinden door https://adssettings.google.com/authenticated deactiveren. Beide diensten vallen  onder de Google-privacyverklaring, die u op https://policies.google.com/privacy?hl=en kunt oproepen.

 

Google Marketing Platform

 

Google Marketing Platform maakt het gebruikers mogelijk om advertenties op hun website te plaatsen. Reclamemakers kunnen vastleggen hoe vaak, wanneer en hoe lang advertenties in een browser worden geplaatst en met behulp van cookies, die aangeven welke sectoren van de websites ze doorzoeken, het Behavioral Targeting mogelijk maken.  Aan uw browser wordt een gepseudonimiseerd identificatienummer toegewezen om te controleren welke reclame in uw browser wordt getoond en welke werd opgeroepen. De cookies bevatten geen persoonlijke gegevens.

 

U kunt het gebruik van cookies door Google voor deze doeleinden op https://adssettings.google.com/authenticated deactiveren. Beide diensten vallen onder de Google-privacyverklaring, die u op http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ vindt.

 

Facebook-plug-ins

 

Facebook-plug-ins zijn in ons platform geïntegreerd. U kunt de Facebook-plug-ins herkennen aan het Facebook-logo of aan de  “like-button” op onze site. Een overzicht van de Facebook-plug-ins vindt u hier: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

 

Wanneer u ons platform bezoekt, wordt er een rechtstreekse verbinding tussen uw toestel en de Facebook-server tot stand gebracht. Facebook ontvangt daardoor de informatie dat u ons platform met uw IP-adres hebt bezocht. Wanneer u de Facebook “like-button” aanklikt, terwijl u in uw Facebook-account ingelogd bent, kunt u de inhoud van ons platform met uw Facebook-profiel koppelen. Daardoor kan Facebook het bezoek aan ons platform aan uw useraccount toewijzen. Let er a.u.b. op dat wij als aanbieder van het platform geen informatie over de inhoud van de doorgegeven data of het gebruik ervan door Facebook ontvangen. Wanneer u echter geen lid van Facebook bent, ontvangen  zij uw IP-adres en slaan het op en u ontvangt informatie wanneer u deze website en apps bezoekt, met inbegrip van toestelinformaties (besturingssysteem, hardwareversie, apparatuurinstellingen, bestands- en softwarebenamingen en types, batterij- en signaalsterkte, toestelreferenties, toestelposities, met inbegrip van bepaalde geografische standplaatsen, bijv. door gps-, bluetooth- of WiFi-signalen, verbindingsinformaties zoals de naam van uw gsm-aanbieder of ISP’s, browsertype, taal en tijdzone, gsm-nummer) en informatie over uw activiteit. Volgens Facebook wordt er slechts een geanonimiseerd IP-adres verwerkt. 

 

Nadere informatie hieromtrent vindt u in de privacyverklaring van Facebook op http://de-de.facebook.com/policy.php. Wanneer u niet wilt, dat Facebook het bezoek aan ons platform aan uw Facebook-useraccount kan toewijzen, dient u zich van uw Facebook-useraccount uit te loggen. Nadere instellingen en bezwaren tegen het gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden zijn binnen de Facebook-profielinstellingen mogelijk: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

 

Facebook user-gedefinieerde doelgroepen

 

Facebook-gebruikers dienen er rekening mee te houden, dat deze website ook de Facebook-communicatietool Website Custom Audiences gebruikt.

 

Ten behoeve hiervan worden zogenaamde Facebook-pixels in onze websites geïntegreerd, die u als bezoeker aan onze website anonimiseert, d.w.z. zonder u als individuele persoon te identificeren. Wanneer u zich later bij Facebook aanmeldt, wordt er een niet-omkeerbare en zodoende niet-persoonsgerelateerde controlesom (profiel) uit uw gebruiksgegevens voor analyse- en marketingdoeleinden aan Facebook doorgegeven. Verdere informatie over doel en omvang van de dataregistratie en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook evenals uw instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privésfeer vindt u in de privacyrichtlijnen van Facebook die u onder andere op https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/ en https://www.facebook.com/privacy/explanation vindt. Wanneer u het gebruik van de user-gedefinieerde website van Facebook niet wilt accepteren, kunt u dit op https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/ doen.

 

Twitter

 

Twitter plug-ins zijn op ons platform geïntegreerd. Door het gebruik van Twitter en van de functie “retweet” worden de door u bezochte websites met uw Twitter-account gekoppeld en aan andere users bekend gemaakt. Gegevens worden hierbij ook aan Twitter doorgegeven.

 

Gelieve er rekening mee te houden dat wij als aanbieder van het platform geen informatie over de inhoud van de doorgegeven gegevens of het gebruik ervan door Twitter ontvangen. Nadere informatie hieromtrent vindt u in de privacyverklaring van Twitter op http://twitter.com/privacy.

 

U kunt uw Twitter-privacy-instellingen in de accountinstellingen op http://twitter.com/account/settings wijzigen.

 

Instagram

 

Instagram plug-ins zijn in ons platform geïntegreerd. Wanneer in uw Instagram-account ingelogd bent, kunt u de inhoud van ons platform met uw Instagramprofiel koppelen doordat u op de Instagram-button klikt. Daardoor kan Instagram het bezoek aan ons platform aan uw user-account toewijzen. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van het platform geen informatie over de inhoud van de doorgegeven gegevens en het gebruik ervan door Instagram ontvangen.

 

Nadere informatie hieromtrent vindt u in de privacyrichtlijnen van Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/

 

Pinterest

 

De Pinterest-plugin is op ons platform geïntegreerd. Pinterest kan gegevens over uw bezoek op ons platform gebruiken om uw ervaringen op Pinterest aan te passen. Wanneer u bijvoorbeeld onlangs een aantal Italiaanse restaurants op ons platform hebt bezocht, laat Pinterest u eventueel inhouden verband houdend met de Italiaanse keuken zien. Op ons platform gebruikt Pinterest eigen cookies om het bezoek te protocolleren. Wanneer u zich de volgende keer aanmeldt bij Pinterest, leest Pinterest deze cookies uit en gebruikt de informatie om uw belevenis op Pinterest te personaliseren. Wanneer u nog niet ingelogd bent of zich nog niet bij Pinterest hebt aangemeld, kan Pinterest ook cookies gebruiken om uw aanmeldingservaring aan te passen en u met inhouden vertrouwd te maken waarvan Pinterest van mening is dat u ze graag zult volgen. Pinterest wist deze gegevens na 30 dagen

 

Wanneer u niet wilt dat Pinterest uw belevenis op deze manier personaliseert, kunt u uw accountinstellingen oproepen en de personalisering op Pinterest deactiveren. U kunt ook de functie “niet volgen” van uw browser of toestel wijzigen, zodat Pinterest deze informatie niet gebruikt.

 

Affiliates

 

Wij werken samen met verschillende Affiliation netwerken, die het ons mogelijk maken om verschillende reclamemiddelen zoals bijv. banners of andere reclame-inhouden op zogenaamde publisher-websites te kunnen tonen. Om te kunnen registreren hoeveel gebruikers via het betreffende, aangeklikte reclamemiddel op onze site terecht zijn gekomen en vervolgens een reservering hebben geplaatst, worden er cookies geplaatst. Deze omvatten geen persoonsgerelateerde gegevens, maar alleen een pseudonieme user- en reservation-ID, waardoor een toewijzing aan het betreffende netwerk mogelijk is. Deze informatie wordt ten behoeve van de betalingsafwikkeling met het betreffende netwerk benodigd.  Indien u met deze verwerking niet akkoord gaat, hebt u de mogelijkheid om het opslaan van de cookies door een instelling in uw internetbrowser te voorkomen. 

 

Taboola

Deze website maakt gebruik van de technologie van Taboola’s Content Discovery om u online content aan te bevelen dat u zou kunnen interesseren. Om deze aanbevelingen te kunnen doen, verzamelt Taboola informatie over uw apparaat en over uw gedrag op deze website (en op partnerwebsites) met behulp van cookies en vergelijkbare technologieën. Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van Taboola of klik hier om u hiervoor af te melden.

 

Segment

 

Verder gebruiken wij Segment voor de data-analyse en voor het instellen van een klantprofiel voor geprefereerde gerechten  en doelen. Segment helpt ons, de technische usergegevens, die uit het gebruik van ons platform voortvloeien, te registreren, te analyseren en met behulp van de in deze verklaring beschreven analysetools voor een optimalisatie te beoordelen en te gebruiken. De geregistreerde gebruiksgegevens worden gepseudonimiseerd verwerkt, IP-adressen worden nadat ze geregistreerd zijn dienovereenkomstig ingekort en de gegevens worden alleen met user-profielen met uw persoonlijke gegevens gekoppeld wanneer een reservering op ons userportaal plaatsvindt of wanneer u toegangsgegevens tot uw account aangeeft. De informatie over het gebruik van onze website wordt over het algemeen aan Segment-servers in de VS doorgegeven en daar evenals in ons eigen datawarehouse (EU) opgeslagen. U kunt bezwaar aantekenen tegen het registreren van gegevens voor deze doeleinden, doordat u het opslaan van cookies via browserinstellingen voorkomt.

 

Wisepops

 

Wij werken met Wisepops, 49 rue Jean De La Fontaine, 75016 Paris, Frankrijk samen. Wisepops is een aanbieder die het ons mogelijk maakt om pop-ups gebaseerd op het surfgedrag van de user uit te spelen. Daarvoor verzamelt Wisepops surfgegevens en speelt dienovereenkomstige pop-ups uit. Daarvoor worden cookies geplaatst. Nadere informatie hieromtrent vindt u op https://support.wisepops.com/more-info/data-and-cookie-policy.

 

Bing Universal Event Tracking

 

Wij gebruiken Bing Ads, om online reclame te maken voor onze business. Om ons product of onze dienstverlening effectiever te kunnen vermarkten, staan wij het aan Bing toe om een cookie te plaatsen om uw bezoek op onze website te registreren en het sluiten van een transactie vast te leggen. Bing Ads verzamelt geen persoonlijk identificeerbare informatie, die kan worden gebruikt om u te identificeren.

 

U kunt bezwaar aantekenen tegen het registreren van data voor deze doeleinden, doordat u het opslaan van cookies voor de bing.com-Domain via browserinstellingen voorkomt. Nadere informatie over dataregistratie door Microsoft vindt u hier: https://privacy.microsoft.com/en-gb/privacystatement.

 

New Relic

 

Wij gebruiken New Relic, om metrieken en fouten zowel op serverniveau als browser gebaseerd te registreren. Wanneer bijvoorbeeld op ons platform een fout in uw browser optreedt, krijgen wij een kennisgeving over de aard van de fout en over de code, waarin deze is opgetreden. Wij traceren de kengetallen zoals server-antwoordcodes en de tijd, gedurende welke het platform in uw browser actief is. Alleen geanonimiseerde, niet identificeerbare dat worden door New Relic opgeslagen. Nadere informatie hieromtrent vindt u in de privacyrichtlijnen van New Relic: https://newrelic.com/termsandconditions/privacy

 

Hotjar

 

Wij gebruiken Hotjar om de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen en om deze service en ervaring te optimaliseren. Hotjar is een technologische dienst die ons helpt om beter te begrijpen hoe onze gebruikers ervaren (bijv. hoeveel tijd ze besteden aan welke pagina’s, welke links ze kiezen om te klikken, wat gebruikers wel en niet leuk vinden, etc.) en dit stelt ons in staat om onze service op te bouwen en te onderhouden met feedback van gebruikers. Hotjar maakt gebruik van cookies en andere technologieën om gegevens te verzamelen over het gedrag van onze gebruikers en hun apparaten (in het bijzonder het IP-adres van het apparaat (alleen in geanonimiseerde vorm vastgelegd en opgeslagen), de grootte van het scherm van het apparaat, het apparaattype (unieke apparaatidentifiers), browserinformatie, geografische locatie (alleen het land), voorkeurstaal die wordt gebruikt om onze website weer te geven). Hotjar slaat deze informatie op in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel. Noch Hotjar, noch wij zullen deze informatie ooit gebruiken om individuele gebruikers te identificeren of te matchen met verdere gegevens over een individuele gebruiker. Voor meer informatie, zie het privacybeleid van Hotjar: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy.

 

U kunt zich afmelden voor het aanmaken van een gebruikersprofiel, Hotjar’s opslag van gegevens over uw gebruik van onze site en Hotjar’s gebruik van tracking cookies op andere websites door een bezoek te brengen aan: https://www.hotjar.com/opt-out 

 

VWO / Visual Website Optimizer

 

Wij gebruiken Visual Website Optimizer (“VWO”), om de behoeften van onze klanten beter te kunnen begrijpen en ons serviceaanbod te optimaliseren. VWO is een  A/B-test- en Conversion-optimalisatieplatform waarmee wij verschillende varianten van elementen op de website aan verschillende gebruikers kunnen presenteren (bijv. verschillende kleurtoetsen, verschillende on-page-elementen).  VWO wordt doro Wingify Ltd ter beschikking gesteld en gehost en wordt gebruikt om informatie over het gebruik van platform te verzamelen, te testen en te analyseren, met inbegrip van het opslaan van cookies op de toestellen van de gebruiker. De VWO verzamelde informatie kan uw IP-adres bevatten. 

 

Wingify publiceert een privacyverklaring, die regelt hoe men userinformatie verzamelt en gebruikt, die op https://vwo.com/privacy-policy/ beschikbaar is. informatie over de door VWO gebruikte cookies vindt u op https://vwo.com/knowledge/cookies-used-by-vwo/.

 

U kunt de tracking van VWO via de opt-out-tool  van Wingify deactiveren die op https://vwo.com/opt-out/ beschikbaar is. Wanneer u zich aanmeldt wordt er een cookie op uw toestel opgeslagen die tot maximaal tien jaar geldig is (voor zover niet eerder gewist) en de VWO signaleert, geen informatie over uw gebruik van de website te verzamelen.

 

Zenloop

 

Wij gebruiken het aanbod van zenloop GmbH. zenloop is een Business-to-Business Software-as-a-Service platform, dat het ons mogelijk maakt om via verschillende kanalen feedback van onze klanten te verzamelen en te laten analyseren. Zo kunnen wij ons aanbod oriënteren aan de behoefte van onze klanten en dit verbeteren hetgeen in zijn totaliteit een gerechtvaardigd belang is in de zin van artikel 6 (1) f DSGVO.

 

Alleen wanneer u interageert met de feedbacktools, registreert zenloop uw IP-adres, toestel- en browsergegevens en de website van waaruit u het feedback-platform gebruikt. Daarnaast verzamelt zenloop in onze opdracht de enquêteantwoorden. Zenloop gebruikt ook cookies en  vergelijkbare technologieën om geregistreerde gegevens over de gebruikers te verzamelen. U kunt daar bezwaar tegen aantekenen door een dienovereenkomstige instelling in uw browser. Nadere informatie vindt u ook in de privacyverklaring van zenloop op https://www.zenloop.com/en/legal/privacy

 

Mocht u aan de enquête deelnemen, geven wij ook uw e-mailadres aan zenloop door. De reden ervoor is dat, indien men voor ons binnen deze enquête op problemen vreest (bijv. in het reserveringsproces), wij evt. contact met u opnemen om gemeenschappelijk een oplossing te vinden. Uw e-mailadres helpt ons hier om u te identificeren.

 

Enkele speciale opmerkingen bij het gebruik van de Quandoo app

 

Bij alle hieronder genoemde hulpmiddelen (tools) geldt: u kunt het verzamelen van gegevens uitschakelen door de betreffende schuifregelaar in de Quandoo app te deactiveren.

 

Firebase Analytics

Daarnaast maken we gebruik van de technologieën van Firebase Analytics (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), om het gebruik van onze app te analyseren. Firebase verzamelt verschillende gegevens, zoals de advertentie-id van uw apparaat. Een volledig overzicht van de verzamelde gegevens vindt u hier: https://firebase.google.com/support/privacy#data_processing_information

 

Leanplum

 

Voor de gegevensanalyse evenals het gepersonaliseerde klantencontact binnen onze app gebruiken wij daarnaast de services van Leanplum, Inc., 1550 Bryant Street, Ste. 545 San Francisco, California 94103, United States. De geregistreerde usergegevens worden gepseudonimiseerd verwerkt, IP-adressen worden nadat ze geregistreerd zijn gewist en de gegevens worden bij ons intern alleen met uw persoonlijke gegevens gekoppeld wanneer u zich in de  app hebt aangemeld. De informatie over het gebruik van onze app wordt over het algemeen aan de Leanplum-server in de VS doorgegeven en daar evenals in ons eigen datawarehouse (EU) opgeslagen. U kunt bezwaar aantekenen tegen het registreren van data voor deze doeleinden doordat u het opslaan van cookies via browserinstellingen voorkomt.

 

Adjust

 

Onze app maakt tevens gebruik van de app-prestatie-en-analyse-techniek van “adjust”, een service van adjust GmbH (“Adjust”). Klik voor meer informatie over hun product en hun privacybeleid op onderstaande link: https://www.adjust.com/privacy-policy/. Wanneer u de Quandoo app opent, verwerkt adjust installatie- en gebeurtenisgegevens van de iOS en Android app (zoals naar welke restaurants u hebt gekeken en of een reservering is gelukt) om ons te helpen begrijpen hoe onze gebruikers met de app omgaan en om onze mobiele campagnes te analyseren en optimaliseren. Voor dergelijke analyses gebruik adjust uw mobiele ID zoals IDFA of Google Play Services ID, en gepseudonimiseerd (gehasht) IP-adres. De gebruikte hash is onomkeerbaar en het is niet mogelijk om u of uw mobiele apparaat te identificeren.

 

Amsterdam, juli 2019

v2.0