Privacy policy

Privacy Notice – Quandoo NL (22-05-2018)

Cookie Policy – Quandoo NL (23-05-2018)

 

Quandoo Privacybeleid

 

Dit privacybeleid geeft u een overzicht van de verwerking van uw persoonlijke gegevens in het kader van het gebruik van de aanbiedingen en online diensten binnen de ‘Quandoo’-website op www.quandoo.nl en de bijhorende mobiele app (hierna, wanneer het woord ‘platform’ wordt gebruikt, verwijst dit zowel naar de website als naar de mobiele app). Deze privacyverklaring informeert u ook over uw rechten en de mogelijkheden die u heeft om uw persoonlijke gegevens te beheren en uw privacy te beschermen.

 

 1. Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking en met wie kan ik contact opnemen?

 

Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking is Quandoo Netherlands BV. Dit bedrijf wordt bedoeld als de termen ‘wij’ of ‘ons’ worden gebruikt in het onderstaande

U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming:

dataprotection.uk@quandoo.com

 1. Welke persoonsgegevens verwerken wij en uit welke bronnen komen deze gegevens?

 

Wanneer wij u ons platform ter beschikking stellen voor gebruik, verwerken wij persoonlijke informatie uit verschillende bronnen. Enerzijds gaat het om gegevens die we automatisch verzamelen wanneer u het platform gebruikt. Dit kunnen echter ook gegevens zijn die u vrijwillig aan ons hebt verstrekt of die wij van onze partners ontvangen.

 

 

 • Gegevens die we automatisch verzamelen wanneer u ons platform gebruikt

 

Zodra u de website bezoekt of de app opent, stuurt u technische informatie naar onze webservers. Dit gebeurt ongeacht of u wel of niet boekt bij een restaurant of dat u zich vervolgens registreert om gebruik te maken van het platform. In elk geval zullen we de volgende toegangs- en webtoegangsgegevens verzamelen (die we ‘Toegangsgegevens’ noemen):

 

 • Datum en tijdstip van het bezoek en duur van het gebruik van het platform
 • Het IP-adres van uw apparaat
 • De verwijzings-URL (de website van waaruit u mogelijk bent omgeleid)
 • De bezochte subsites van de website of subsecties van de app; en
 • Meer informatie over uw apparaat (type apparaat, browsertype en -versie en instellingen, geïnstalleerde plug-ins, besturingssysteem)

 

Wij verwerken toegangsgegevens om u en andere gebruikers in staat te stellen het platform te gebruiken en de functionaliteit van het platform te waarborgen. Wij verwerken teogangsgevens ook om analyses uit te voeren op de prestaties van het platform, om het platform voortdurend te verbeteren en fouten te corrigeren, om de IT-beveiliging en de werking van onze systemen te waarborgen en om misbruik, met name fraude, te voorkomen of aan het licht te brengen. Verder verwerken we Toegangsgegevens om het platform aan te passen aan uw behoeften (personalisatie). Hiervoor kennen wij u ook een zogenaamd ‘uniek gebruikers-ID’ toe. Met deze unieke gebruikers-ID kunnen wij uw boekingen en andere interacties toewijzen.

 

Om deze gegevens te verwerken, maken we ook gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die u naar uw apparaat downloadt wanneer u onze websites bezoekt en de bovenstaande informatie over uzelf opslaat. Als u meer wilt weten over hoe cookies werken, welke cookies we gebruiken en hoe u ze kunt uitschakelen, klik dan hier voor onze cookiepagina. Daar kunt u ook vinden welke gegevens we verwerken met behulp van de cookies en tracking tools van derden zoals Google en Facebook. Om deze privacyverklaring leesbaar te houden hebben wij deze informatie naar een aparte pagina verplaatst.

 

 

 • Gegevens die u ons zelf toestuurt

 

 

Naast de gegevens die we van alle bezoekers ontvangen, verwerken we ook andere gegevens. De exacte hoeveelheid van deze gegevens is afhankelijk van hoe u het platform gebruikt. U kunt het platform met en zonder gebruikersaccount gebruiken.

 

Accountgegevens

 

Als u besluit een gebruikersaccount aan te maken en het registratieformulier in te vullen, zullen wij verwerken:

 

 • Naam en achternaam
 • E-mailadres
 • Uw wachtwoord
 • Telefoonnummer (optioneel)

 

U kunt ook gebruik maken van de sociale inlogfuncties die op ons platform worden aangeboden om uw gebruikersaccount aan te maken. Als u deze functie kiest, stuurt u ons uw gebruikersnaam op het gewenste sociale netwerk (bijv. Facebook of Google), het e-mailadres dat u gebruikt om op het sociale netwerk in te loggen en, als dat van toepassing is, het mobiele telefoonnummer dat u op het sociale netwerk hebt opgegeven.

De gegevens die tijdens de registratie worden ingevoerd, zullen worden gebruikt om het platform te bieden en om u per e-mail op de hoogte te stellen van alle informatie die relevant is voor het platform of de registratie, zoals wijzigingen in de omvang van het platform of de technische omstandigheden.

 

Boekings- en reserveringsgegevens

 

Als u een boeking of reservering maakt, zullen wij verder verwerken:

 

 • E-mailadres
 • Naam en achternaam
 • Telefoonnummer (facultatief)
 • Het restaurant waar u de reservering maakt
 • Omvang van de partij
 • Tijdstip van de reservering
 • Speciale voorkeuren

 

Let op: als u het tekstvak invult waarin uw eetgewoonten/voorkeuren worden aangegeven, kan dit bepaalde gevoelige persoonlijke informatie onthullen, zoals voedselallergieën of lichamelijke handicaps. Als u niet wilt dat deze gegevens worden verwerkt, laat dan het betreffende veld leeg.

Wij verwerken deze gegevens om uw reservering veilig te stellen, om u te informeren over de status van uw reservering en ook om het platform aan te passen aan uw behoeften op basis van uw eerdere reserveringen en boekingen.

 

Ratings en reviews

 

Het platform geeft u de mogelijkheid om bepaalde sociale functies te gebruiken: u kunt reviews en beoordelingen voor restaurants indienen. U kunt zich ook abonneren op opmerkingen en reviews van andere gebruikers.

 

Als u deze functies gebruikt, wordt uw IP-adres opgeslagen wanneer u een commentaar of rating indient. Dit is voor ons een vrijwaringsmaatregel voor gevallen waarin iemand illegale inhoud, commentaren en/of bijdragen plaatst (beledigingen, verboden politieke propaganda, etc.). In dergelijke gevallen moet de identiteit van de auteur kunnen worden vastgesteld, omdat er op basis van de inhoud van het commentaar of de post juridische stappen kunnen worden ondernomen.

Als u ervoor kiest om u te abonneren op opvolgende opmerkingen, zal een bevestigingsmail worden verzonden om te controleren of u daadwerkelijk de eigenaar bent van het ingevoerde e-mailadres. Abonnementen op opmerkingen kunnen te allen tijde worden geannuleerd. De bevestigingsmail zal de relevante instructies hiervoor bevatten.

 

Loyalty Punten en Smart Offers

 

Indien u wenst deel te nemen aan ons loyaliteitsprogramma, zullen bijkomende gegevens verwerkt moeten worden. Hiertoe zullen wij uw reserverings- en boekingsgeschiedenis verwerken om uw loyalty punten te beheren en u bonusaanbiedingen en andere aanbiedingen te doen.

Evenzo, wanneer u een Smart Offer koopt via ons platform, verwerken wij de specifieke voorwaarden van deze Smart Offer die u heeft aangeschaft (zoals het restaurant waarvoor de Smart Offer geldig is, de duur van de aanbieding en de inbegrepen diensten). U wordt op de hoogte gebracht van de voorwaarden van elke Smart Offer voordat u deze koopt. Wanneer u een Smart Offer koopt, ontvangen wij verder van het restaurant een bevestiging dat u de reservering heeft gehonoreerd en de Smart Offer daadwerkelijk heeft geclaimd.

 

Betalingsgegevens

 

Wij verwerken zelf geen gevoelige kaartbetalingsgegevens, maar maken hiervoor gebruik van veilige betaalproviders. Alle betalingsgegevens die u invoert, worden door de betaalprovider in uw browser versleuteld, zodat alleen zij toegang hebben tot deze gegevens, terwijl wij alleen niet-gevoelige gegevens (betaalfiche) en referenties die bevestigen dat u een betaling hebt verricht, ontvangen. Wij slaan geen verdere betalingsgerelateerde informatie op in ons systeem.

 

Nieuwsbrief & verzending van advertenties per e-mail

 

Als u de nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben we een geldig e-mailadres en gegevens nodig waarmee we kunnen controleren of de abonnee de eigenaar is van het e-mailadres of dat de respectievelijke eigenaar van het e-mailadres dat is gebruikt voor het abonnement, instemt met het ontvangen van de nieuwsbrief. Er wordt geen verdere informatie verzameld. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief.

 

Bij inschrijving op de nieuwsbrief slaan wij het IP-adres van de betreffende gebruiker en de abonnementsdatum op. De opslag van deze gegevens dient uitsluitend als bewijs in gevallen waarin een derde partij misbruik maakt van een e-mailadres en zich abonneert op de nieuwsbrief zonder dat de eigenaar van het betreffende e-mailadres daarvan op de hoogte is.

 

Klantenserviceverzoeken

 

Het kan zijn dat u een verzoek om assistentie indient bij onze klantenservice of een klacht indient. In dit geval zullen wij, om op uw verzoek te reageren, uw IP-adres en contactgegevens verwerken, evenals de inhoud van uw verzoek.

 

 

 • Data die we van partners ontvangen

 

 

Doordat ons platform fungeert als tussenpersoon tussen u en het restaurant waar u reserveert, verwerken wij ook gegevens die wij ontvangen van onze partnerrestaurants. Deze gegevens omvatten:

 

 • E-mailadres
 • Naam en achternaam
 • Telefoonnummer (facultatief)
 • Omvang van de partij
 • Speciale voorkeuren

 

 1. Voor welke andere doeleinden verwerken wij uw gegevens?

 

Daarnaast kunnen wij uw gegevens verwerken voor aanvullende doeleinden.

Deze omvatten:

 

 • Openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens aan derden indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn;
 • Het doen gelden van rechtsvorderingen en het voeren van verweer tegen rechtsgeschillen;
 • Voldoen aan wettelijke vereisten voor het bewaren van gegevens op grond van belastingwetgeving e.d.

 

 1. Wat is de rechtsgrondslag van de verwerking?

 

Bij de verwerking van uw persoonlijke gegevens baseren wij ons op verschillende rechtsgrondslagen volgens de zogenaamde Basic Data Protection Ordinance, een EU-breed rechtskader voor de standaardisatie van de gegevensbeschermingswetgeving (‘GDPR’ in het kort). Hier wordt in detail ingegaan op de volgende rechtsgrondslagen:

 

Toestemming (Artikel 6 (1) a GDPR)

 

Aangezien u ons uw toestemming heeft gegeven om persoonsgegevens te verwerken voor de specifieke doeleinden die hierboven zijn uiteengezet, garandeert deze toestemming de wettigheid van de verwerking. Door u te registreren bij uw accountgegevens of een boeking te maken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de gegevensverwerking zoals gedetailleerd beschreven in deze privacyverklaring door het vakje aan te vinken voordat u het registratie- of reserveringsformulier verstuurt: Als wij uw gegevens verwerken, komt dat omdat u ons dat uitdrukkelijk heeft toegestaan en erom gevraagd heeft bij het gebruik van het platform. Uw toestemming vormt dus de belangrijkste rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens door ons.

 

Uitvoering van onze contractuele verplichtingen tegenover u (Artikel 6 (1) b GDPR)

 

Tegelijkertijd houdt de verwerking voor de levering van het platform in het kader van de uitvoering rekening met onze overeenkomst met u. In de meeste gevallen wordt de verwerking dan ook niet alleen gerechtvaardigd door uw toestemming, maar ook omdat het noodzakelijk is om onze overeenkomst met u na te komen. Bijvoorbeeld, als u een boeking maakt met een restaurant via het platform, zal het nodig zijn om de boekingsgegevens te verwerken om uw boeking te beveiligen

 

Onze legitieme belangen (Artikel 6 (1) f GDPR)

 

Er zijn ook gevallen waarin wij het recht zouden hebben om uw gegevens te verwerken, zelfs zonder uw toestemming, omdat het noodzakelijk is om onze legitieme belangen (of de belangen van derden) te beschermen. In dit verband vertegenwoordigen de hierboven beschreven doeleinden waarvoor wij uw gegevens verwerken in veel gevallen ook legitieme belangen. Dit betekent dat wij in ieder geval de gegevens mogen verwerken die nodig zijn om de veiligheid van onze IT-systemen te waarborgen, ook als u uw toestemming voor deze verwerking niet hebt gegeven of ingetrokken. Dit heeft ook betrekking op het voorkomen van misbruik van ons platform of het personaliseren van advertenties aan uw interesses (zogenaamde direct marketing).

 

Wettelijke vereisten (Artikel 6 (1) c GDPR) of in het algemeen belang (Artikel 6 (1) e GDPR)

 

Daarnaast zijn wij wettelijk verplicht om bepaalde informatie op verzoek te verstrekken aan strafvervolging of belastingautoriteiten in individuele gevallen.

 

 1. Aan wie geven wij uw gegevens door?

 

Wij gaan zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonlijke gegevens om en zullen deze alleen aan derden doorgeven voor zover hieronder beschreven en niet verder. We geven gegevens alleen door aan overheidsinstanties in het geval van een wettelijke verplichting op basis van een verzoek om informatie van de respectieve autoriteit.

 

Buiten de wettelijke verplichtingen tegenover de overheid om, geven we uw gegevens alleen door aan andere gebruikers van het platform, aan onze externe leveranciers die ons helpen het platform of binnen de groep van Quandoo-bedrijven:

 

Andere gebruikers van het platform

 

Wij sturen boekings- en reserveringsgegevens naar onze partnerrestaurants via het platform om reserveringen in hun restaurants te vergemakkelijken. We delen ook uw loyalty punten en Smart Offers met de restaurants om een vlotte werking van deze programma’s mogelijk te maken. De restaurants ontvangen uw accountgegevens (met uitzondering van uw wachtwoord) en alle beoordelingen of ratings over hen die u zou kunnen invoeren in het systeem van het platform. Reviews en ratings zullen ook worden gepubliceerd op het platform zodat alle resterende gebruikers (met inbegrip van bezoekers zonder een account op het platform) ze kunnen zien.

 

Andere derde partijen

 

Daarnaast geven we gegevens door aan externe dienstverleners die ons in staat stellen het platform te bieden. Deze omvatten de gegevens en leveranciers die op onze cookie- en derde partij tracking-pagina worden vermeld. In dit verband dient u er rekening mee te houden dat al onze serverhosting en clouddiensten worden geleverd door Amazon Web Services, Inc. (‘AWS‘). AWS verwerkt alle gegevens namens ons en we hebben AWS onderworpen aan een strenge overeenkomst voor de verwerking van gegevens om de veiligheid van de verwerking te garanderen in overeenstemming met de eisen van de GDPR.

 

Binnen de groep van Quandoo-bedrijven

 

Wij maken deel uit van een wereldwijd concern van gelieerde ondernemingen dat eigendom is van Quandoo GmbH, Sonnenburger Str. 73, 10437 Berlijn, Duitsland (‘Quandoo DE’). Quandoo DE is zelf eigendom van Recruit Holdings Co., Ltd, 8-4-17 Ginza, Chuo-ku, Tokio 104-0061 Japan (‘Recruit’). Dienovereenkomstig zijn we verplicht om bepaalde gegevens te verstrekken aan Quandoo DE of Recruit, hetzij als gevolg van wettelijke rapportageverplichtingen of in het kader van de normale bedrijfsvoering als een wereldwijde onderneming. Alle business intelligence gegevens worden over het algemeen geanonimiseerd om ervoor te zorgen dat uw recht op gegevensbescherming wordt gerespecteerd. Quandoo DE of Recruit kunnen echter onder bepaalde omstandigheden ook toegang hebben tot persoonlijke, niet-geanonimiseerde gegevens, bijvoorbeeld bij een interne herziening of een bedrijfsaudit op verzoek van de overheid.

 

 1. Dragen wij uw gegevens over aan landen buiten de EU of de EER?

 

Over het algemeen geven wij uw gegevens niet door aan landen buiten de EER (de zogenaamde ‘derde landen’). Wij hosten uw gegevens niet in derde landen en al onze servers bevinden zich in de EER (Ierland, om precies te zijn). In sommige gevallen geven wij uw gegevens echter door aan derde landen. Het gaat hier met name om platformen van derden die ter beschikking worden gesteld door in de Verenigde Staten gevestigde entiteiten en overschrijvingen naar Recruit in Japan. Beide landen bieden geen adequaat beschermingsniveau voor de toepassing van het GDPR. We zullen er echter te allen tijde voor zorgen dat een adequaat niveau van gegevensbescherming wordt gewaarborgd. In dit verband zullen wij ervoor zorgen dat de ontvangers van de gegevens ofwel gecertificeerd zijn onder het zogenaamde ‘privacy shield’ (zoals in het geval van Google en Facebook), de ‘bindende bedrijfsvoorschriften’, ofwel dat de standaardcontractbepalingen van de EU door een andere ontvanger worden aangegaan om de veiligheid van de verwerking en een adequaat niveau van gegevensbescherming te waarborgen.

 

 1. Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

 

Wij verwerken en bewaren uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig is om aan onze contractuele of wettelijke verplichtingen te voldoen. Daarom bewaren wij de gegevens zolang onze contractuele relatie met u bestaat en na beëindiging alleen voor zover en zolang de wetten van het Koninkrijk der Nederlanden dit vereisen. Alle andere gegevens worden onmiddellijk verwijderd wanneer u zich afmeldt van het platform. Indien de overige gegevens niet langer nodig zijn om aan deze verplichtingen te voldoen, zullen deze regelmatig worden gewist, tenzij verdere verwerking noodzakelijk is voor het bewaren van bewijsmateriaal of om te voorkomen dat rechtsvorderingen verjaren.

 

 1. Maakt u een gebruikersprofiel aan met mijn persoonlijke gegevens?

 

Wij gebruiken uw gegevens om uw Quandoo surfervaring te optimaliseren. Dit betekent dat wij uw gegevens gebruiken om u een gepersonaliseerd platform te bieden op basis van uw persoonlijke voorkeuren en interesses en om op maat gemaakte aanbiedingen te doen op basis van uw eerdere gedrag. Het IP-adres van uw computer wordt bijvoorbeeld gebruikt om uw geografische locatie te identificeren en om u gelokaliseerde content in uw eigen taal aan te bieden. Wij kunnen suggesties en aanbiedingen voor nieuwe restaurants doen op basis van de restaurants die u eerder heeft bekeken en/of gereserveerd via ons platform. Wij zullen uw persoonsgegevens in het kader van het opstellen van profielen echter nooit zodanig verwerken en analyseren dat dit leidt tot een geautomatiseerde beslissing die voor u rechtsgevolgen heeft of u op soortgelijke wijze aanmerkelijk benadeelt.

 

 1. Bestaat er een verplichting voor mij om gegevens te verstrekken? Wat gebeurt er als ik mijn gegevens niet of niet meer doorgeef?

 

U bent niet wettelijk verplicht om ons de persoonlijke gegevens te verstrekken zoals aangegeven in deze privacyverklaring. In het bijzonder houdt de contractuele relatie die u met ons bent aangegaan door akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden geen enkele verplichting in om uw persoonlijke gegevens te verstrekken. De overdracht van de door u verstrekte contractinformatie aan ons is echter een basisvoorwaarde voor het sluiten van een overeenkomst met ons. Bovendien kunt u het platform niet of slechts beperkt gebruiken als u ons bepaalde gegevens niet verstrekt of als u geen bezwaar heeft tegen het gebruik van deze gegevens.

 

 1. Welke rechten heb ik met betrekking tot de verwerking?

 

U kunt onder de GDPR de volgende rechten tegen ons doen gelden:

 

 • Uw recht op informatie onder Artikel 15 van de GDPR
 • Uw recht op correctie onder Artikel 16 van de GDPR
 • Uw recht op annulering krachtens Artikel 17 van de GDPR
 • Uw recht op beperking van de verwerking krachtens Artikel 18 van de GDPR
 • Uw recht op gegevensoverdraagbaarheid krachtens Artikel 20 van de GDPR
 • Bovendien heeft u het recht in beroep te gaan bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (artikel 77 GDPR in samenhang met § 19 BDSG).

 

U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens te allen tijde intrekken. Dit geldt ook voor de herroeping van de toestemmingsverklaringen die aan ons zijn afgegeven vóór de geldigheid van het GDPR, d.w.z. vóór 25 mei 2018. Deze intrekking is echter alleen effectief voor de toekomst. De verwerking vóór de herroeping wordt hierdoor niet beïnvloed.  

Informatie over uw recht om bezwaar aan te tekenen op grond van Artikel 21 van de GDPR

 

 1. Recht van bezwaar in individuele gevallen

 

Naast de reeds genoemde rechten hebt u het recht om op grond van uw bijzondere situatie te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, die op grond van artikel 6, lid 1, plaatsvindt. 1e GDPR (gegevensverwerking in het algemeen belang) en artikel 6, lid 1, onder a). 1f GDPR (gegevensverwerking op basis van belangenafweging); dit geldt ook voor de profilering op basis van deze bepaling in de zin van artikel 4, lid 1, onder a). 4 GDPR. Als u bezwaar aantekent, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij kunnen aantonen dat er zwaarwegende redenen zijn voor verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of dat de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen. Houd ook rekening met de informatie in Sectie 8 van dit privacybeleid: Als wij de verwerking beëindigen vanwege uw bezwaar, kan het zijn dat het platform niet meer of slechts beperkt aan u ter beschikking kan worden gesteld.

 

 1. Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens voor reclamedoeleinden

 

U heeft ook het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op direct marketing (met inbegrip van een abonnement op onze nieuwsbrief); dit geldt ook voor het opstellen van profielen, voor zover dit verband houdt met dergelijke direct marketing. Als u hiertegen bezwaar maakt, zullen wij uw persoonlijke gegevens in de toekomst niet meer verwerken.

Het bezwaar kan vormvrij worden ingediend en dient te worden gericht aan:

 

Dataprotection.uk@quandoo.com

 

 

 1. Wijziging van de privacyverklaring die nu beschikbaar is

 

Om deze informatie up-to-date te houden, zal deze privacyverklaring worden gewijzigd als de onderliggende gegevensverwerking wordt gewijzigd. We zullen uw rechten onder dit privacybeleid niet inperken zonder uw voorafgaande schriftelijke toestemming. We zullen alle voorgenomen wijzigingen aan de privacyverklaring publiceren op de website van QUANDOO en in de app. In het geval dat dergelijke wijzigingen substantieel zouden zijn, zullen wij een duidelijke kennisgeving doen (met inbegrip van, in het geval van bepaalde platforms, een kennisgeving per e-mail met vermelding van de wijzigingen aan de privacyverklaring voor gegevens in kwestie). We zullen ook oudere versies van de dataprivacyverklaring archiveren voor toekomstige raadpleging.

 

Quandoo Netherlands BV

Amsterdam, May 2018

v1.0

 

Quandoo cookiebeleid

 

Cookies van derden en andere hulpprogramma’s van derden op het Quandoo-platform. Deze informatie vormt een aanvulling op de privacyverklaring van Quandoo (die beschikbaar is hier).

Hieronder vindt u een lijst met alle cookies en andere webtracking-tools op ons platform die door ons of door derden worden aangeboden.

 

 1. Quandoo’s eigen cookies (zogenaamde ‘first-party cookies’):

 

Naam Levensduur Doel
AID Browsersessie Partnertoewijzing
T 30 dagen na de laatste wijziging Kanaaltoewijzing
sem_attributes Browsersessie SEM tracking
quandooUserGeoData 24u Handhaaft gebruikerslocatie gebaseerd op IP
quandooUserLanguage Sessie Handhaaft door de gebruiker geselecteerde taal
quandooUserSearchDestination Sessie Handhaaft gebruikers standaard zoeklocatie
ut Sessie of 30 dagen Token gebruikerssessie

 

Wij gebruiken deze cookies om het webverkeer te analyseren, diensten, inhoud en advertenties aan te passen, de effectiviteit van reclamecampagnes te meten en het vertrouwen in en de veiligheid van het platform te bevorderen. Verder gebruiken we first-party cookies om de ene gebruiker van de andere te onderscheiden en om, in combinatie met de logbestanden van onze webserver, het totaal aantal mensen te berekenen dat het platform bezoekt. De aldus verzamelde gegevens over het webgebruik helpen ons om de feedback te krijgen die nodig is om ons platform voortdurend te verbeteren en de gebruikers beter van dienst te zijn.

 

Gebruikers kunnen de acceptatie van first-party cookies voorkomen door de browserinstellingen zodanig aan te passen dat cookies helemaal niet worden geaccepteerd. Als echter voor deze instelling wordt gekozen, is het mogelijk dat u bepaalde actuele of toekomstige elementen van onze site niet kunt gebruiken.

 

 1. Cookies en plugins van anderen (zogenaamde ‘third-party cookies’):

 

Naast first-party cookies gebruiken we ook de volgende third-party cookies en plugins die op onze website worden aangeboden door de volgende partijen:

 

Naam van operator Adres Privacyinformatie
Facebook, Inc. (“Facebook”) 1601 South California Avenue, Palo Alto, California 94304, USA Facebook data privacy statement;
Google, Inc. (“Google”) 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, California 94043, USA https://policies.google.com/privacy
Twitter, Inc. (“Twitter”) 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, California 94107, USA Twitter data privacy statement
Instagram, Inc. (“Instagram”) 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA Instagram data privacy statement
Pinterest, Inc. (“Pinterest”) 635 High Street, Palo Alto, California 94301, USA Pinterest data privacy statement
Segment.io, Inc. („Segment“) 101 15th St, San Francisco, CA 94103, USA https://segment.com/docs/legal/privacy/
Plaid, Inc.
(“Karte”)
1 – 5 – 1 Nishi Gotanda Shinagawa-Ku, Tokyo 141 – 0031 AF https://karte.io/karte-policy.html
Microsoft Corporation
(“Bing”)
Microsoft Corporation, One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399 USA https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement
New Relic, Inc

(“New Relic”)

188 Spear St., Suite 1200
San Francisco, CA USA 94105
https://newrelic.com/termsandconditions/privacy
Hotjar Ltd.   Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy
Wingify
(“Visual Website Optimizer”)
14th Floor, KLJ Tower North, Netaji Subhash Place, Pitampura, Delhi 110034, India https://vwo.com/privacy-policy/

 

Het gebruik van Google Analytics en Google Tag Manager op ons platform

 

Ons platform maakt gebruik van Google Analytics en Google Tag Manager. Google Analytics en Google Tag Manager maken gebruik van cookies. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van ons platform wordt over het algemeen overgebracht naar een Google-server in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Echter, binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere partijen bij de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, zal uw IP-adres van tevoren door Google op ons platform worden verkort. Hiervoor hebben we de code “gat._anonymizeIp();” geïmplementeerd om een geanonimiseerde verzameling van IP-adressen (zogenaamd IP Masking) te garanderen.

 

Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar afgekort. Google zal deze informatie namens ons gebruiken om uw gebruik van het platform te evalueren, om rapporten samen te stellen over de activiteiten van het platform en om verdere diensten aan ons te verlenen in verband met het gebruik van het platform en het internetgebruik. Het IP-adres dat door uw browser in het kader van Google Analytics en Google Tag Manager wordt verzonden, wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

 

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browsersoftware of OS-instellingen voor mobiele apparaten dienovereenkomstig te configureren. Houd er echter rekening mee dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van ons platform volledig kunt gebruiken. Bovendien kunt u het verzamelen van de door de cookie gegenereerde gegevens in verband met uw gebruik van ons platform (incl. IP-adres) door Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door het downloaden en installeren van de browser-plugin die beschikbaar is via de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

Voor meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming, bezoek alstublieft http://www.google.com/analytics/terms/de.html en https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Het gebruik van Google Maps

 

We gebruiken Google Maps om kaarten weer te geven en u de locatie van onze partnerrestaurants te laten zien. Evaluaties die u op ons platform plaatst en de gebruikersnaam die in deze context wordt vermeld, kunnen op Google Maps worden gepubliceerd.

 

De gebruiksvoorwaarden voor Google Maps vindt u op https://maps.google.com/help/terms_maps.html (inclusief de geldende Google Privacy Policy).

 

Google AdWords & Google Remarketing

 

Met Google AdWords & Google Remarketing kunnen gebruikers die ons platform al eerder hebben bezocht en geïnteresseerd zijn in het aanbod, opnieuw worden aangesproken via gerichte advertenties op de pagina’s van het Google-partnernetwerk. De plaatsing van de advertentie gebeurt via het gebruik van cookies.

 

Als u geen op rente gebaseerde advertenties wilt ontvangen, kunt u het gebruik van cookies door Google voor deze doeleinden uitschakelen door een bezoek te brengen aan https://www.google.de/settings/ads. Voor beide diensten geldt het privacybeleid van Google, dat u kunt vinden op http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

 

DoubleClick by Google

 

DoubleClick van Google stelt haar gebruikers in staat advertenties op hun websites weer te geven, laat adverteerders controleren hoe vaak, wanneer en hoe lang advertenties in een browser verschijnen, en maakt gedragstargeting mogelijk door gebruik te maken van cookies die aangeven welke delen van een website u bezoekt. Uw browser krijgt een gepseudonimiseerd identificatienummer toegewezen om te controleren welke advertenties worden weergegeven en welke advertenties in uw browser zijn geopend. Decookies bevatten geen persoonlijke gegevens.

 

U kunt het gebruik van cookies door Google voor deze doeleinden uitschakelen door een bezoek te brengen aan https://www.google.de/settings/ads. Voor beide diensten geldt het privacybeleid van Google, dat u kunt vinden op http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

 

Het gebruik van Facebook-plugins

 

Facebook plugins zijn geïntegreerd in ons platform. U herkent de Facebook-plugins aan het Facebook-logo of de ‘Vind ik leuk’-knop op onze pagina. Een overzicht van de Facebook-plugins vindt u hier: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

 

Als u ons platform bezoekt, wordt er een directe verbinding tussen uw apparaat en de Facebook-server tot stand gebracht. Facebook ontvangt daarbij de informatie dat u met uw IP-adres ons platform heeft bezocht. Als u tijdens het inloggen op uw Facebook-account op de ‘Vind ik leuk’-knop op Facebook klikt, kunt u de inhoud van ons platform aan uw Facebook-profiel koppelen. Facebook kan het bezoek aan ons platform koppelen aan uw gebruikersaccount. Als aanbieder van het platform ontvangen wij geen informatie over de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Facebook.  Als u echter geen lid bent van Facebook, zal nog steeds uw IP-adres te verkrijgen en op te slaan, alsmede ontvangt informatie wanneer u deze sites en apps, met inbegrip van het apparaat informatie (besturingssysteem, hardware-versie, apparaat instellingen, bestand en software namen en typen, batterij en signaalsterkte, apparaat-identificatie, apparaat locaties, waaronder specifieke geografische locaties, zoals via GPS, Bluetooth of WiFi-signalen, verbinding informatie zoals de naam van uw mobiele provider of ISP, browser type, taal en tijdzone, mobiele telefoonnummer) en informatie over uw activiteit. Volgens Facebook wordt alleen een geanonimiseerd IP-adres verwerkt.

 

Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van Facebook op http://de-de.facebook.com/policy.php. Als u niet wilt dat Facebook het bezoek aan ons platform aan uw Facebook-gebruikersaccount kan koppelen, log dan uit uw Facebook-gebruikersaccount. Verdere instellingen en bezwaren tegen het gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden zijn mogelijk binnen de profielinstellingen van Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

 

Facebook Custom Audiences

 

Facebook-gebruikers worden erop geattendeerd dat deze website ook gebruik maakt van Facebook’s communicatietool Website Custom Audiences.

 

Hiervoor worden in onze websites zogenaamde Facebook-pixels geïntegreerd, die u als bezoeker van onze website anoniem markeren, d.w.z. zonder u als persoon te identificeren. Als u zich later bij Facebook aanmeldt, wordt een niet-omkeerbare en dus niet-persoonlijke checksum (profiel) van uw gebruiksgegevens voor analyse- en marketingdoeleinden naar Facebook verzonden. Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling, de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook en over uw instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer vindt u in de richtlijnen voor gegevensbescherming van Facebook, die onder andere te vinden zijn op https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/ en https://www.facebook.com/privacy/explanation. Als u bezwaar wilt maken tegen het gebruik van Facebook Website Custom Audiences, kunt u dat doen op https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/.

 

Het gebruik van Twitter

 

Twitter plugins zijn geïntegreerd op ons platform. Door gebruik te maken van Twitter en de “re-tweet”-functie worden de door u bezochte websites aan uw Twitter-account gekoppeld en aan andere gebruikers bekendgemaakt. De gegevens worden daarbij ook naar Twitter verzonden.

 

Houd er rekening mee dat wij als aanbieder van het platform geen informatie ontvangen over de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Twitter. Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van Twitter op http://twitter.com/privacy.

 

U kunt uw privacy-instellingen voor Twitter wijzigen in de accountinstellingen op http://twitter.com/account/settings.

 

Het gebruik van Instagram

 

Instagram plugins zijn geïntegreerd in ons platform. Als u bent ingelogd in uw Instagram-account, kunt u de inhoud van ons platform koppelen aan uw Instagram-profiel door op de knop Instagram te klikken. Hierdoor kan Instagram het bezoek aan ons platform koppelen aan uw gebruikersaccount. Hierbij wijzen wij u erop dat wij als aanbieder van het platform geen informatie ontvangen over de inhoud van de verzonden gegevens en het gebruik daarvan door Instagram.

 

Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

 

Pinterest

 

De Pinterest plugin is geïntegreerd op ons platform. Pinterest kan gegevens over uw bezoek op ons platform gebruiken om uw ervaring weer op Pinterest af te stemmen. Als u bijvoorbeeld onlangs een aantal Italiaanse restaurants op ons platform heeft bezocht, kan Pinterest u inhoud laten zien die gerelateerd is aan de Italiaanse keuken. Op ons platform gebruikt Pinterest een cookie om het bezoek te noteren. De volgende keer dat u inlogt bij Pinterest, leest Pinterest de cookie en gebruikt de info om je ervaring op Pinterest te personaliseren. Als u nog niet bent ingelogd of nog niet bent aangemeld bij Pinterest, kan Pinterest ook cookies gebruiken om uw registratie-ervaring aan te passen en u inhoud waarvan zij denken dat u die wellicht wilt volgen tonen. Pinterest verwijdert deze gegevens na 30 dagen.

 

Als u niet wilt dat Pinterest uw ervaring op deze manier personaliseert, kunt u naar de instellingen van uw account gaan en personalisatie op Pinterest uitschakelen. U kunt ook de functie ‘Niet volgen’ in uw browser of op uw eindapparaat wijzigen om te voorkomen dat Pinterest deze informatie gebruikt.

 

Segment

 

We gebruiken Segment ook voor data-analyse en voor het opbouwen van een klantprofiel met eetvoorkeuren en bedoelingen. Segment helpt ons bij het verzamelen en analyseren van de technische gebruiksgegevens die voortkomen uit het gebruik van ons platform en om het te evalueren en te gebruiken voor optimalisatie met behulp van de analyse-instrumenten beschreven in deze verklaring. De verzamelde gebruiksgegevens worden gepseudonimiseerd verwerkt, IP-adressen worden na het verzamelen ervan overeenkomstig verkort en de gegevens worden alleen aan gebruikersprofielen met uw persoonlijke gegevens gekoppeld wanneer er een reservering wordt gemaakt op ons aanbod van consumentenproducten of wanneer u referenties aan uw account verstrekt. De informatie over het gebruik van onze website wordt meestal overgebracht naar Segmentservers in de VS en daar en in ons eigen Data Warehouse (EU) opgeslagen. U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen van gegevens voor deze doeleinden door het opslaan van cookies via browserinstellingen te voorkomen.

 

Karte

 

We gebruiken Karte voor het opnieuw activeren van gebruikers tijdens het surfen op ons platform. We bouwen een klantprofiel van zoekgedrag op en op basis van deze activiteit kunnen we boekingspromoties activeren tijdens dezelfde browsingsessie of in een volgende sessie direct op ons platform. Wij geven geen persoonlijke gebruikersgegevens door aan Karte en pas nadat een reservering is gemaakt is de koppeling van uw activiteit op ons platform gekoppeld aan uw klantidentificatie (id).

 

U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen van gegevens voor deze doeleinden door de opslag van cookies voor het karte.io-domein via browserinstellingen te verhinderen.

 

Bing / Microsoft

 

We gebruiken Bing Ads om ons bedrijf online te promoten. Om ons product of onze service effectiever op de markt te kunnen brengen, stellen we Bing in staat een cookie in te stellen om uw bezoek aan onze website en de afronding van een transactie te registreren. Bing Ads verzamelt geen persoonlijk identificeerbare informatie die gebruikt kan worden om u te identificeren.

 

U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen van gegevens voor deze doeleinden door het opslaan van cookies voor het bing.com domein via browserinstellingen te voorkomen.

 

New Relic

 

We gebruiken New Relic om meetgegevens en fouten te verzamelen op zowel server- als browserniveau. Bijvoorbeeld als ons platform een fout ervaart in uw browser dan ontvangen wij een melding over het type fout en waar in de code het werd ervaren. We houden ook bij hoe lang het platform in uw browser werkt en welke responscodes de server gebruikt. Alleen geanonimiseerde, niet-identificeerbare gegevens worden door New Relic opgeslagen.

 

Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van New Relic:

https://newrelic.com/termsandconditions/privacy

 

Hotjar

 

Wij gebruiken Hotjar om de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen en om deze service en ervaring te optimaliseren. Hotjar is een technologische dienst die ons helpt om beter te begrijpen hoe onze gebruikers ervaren (bijv. hoeveel tijd ze besteden aan welke pagina’s, welke links ze kiezen om te klikken, wat gebruikers wel en niet leuk vinden, etc.) en dit stelt ons in staat om onze service op te bouwen en te onderhouden met feedback van gebruikers. Hotjar maakt gebruik van cookies en andere technologieën om gegevens te verzamelen over het gedrag van onze gebruikers en hun apparaten (in het bijzonder het IP-adres van het apparaat (alleen in geanonimiseerde vorm vastgelegd en opgeslagen), de grootte van het scherm van het apparaat, het apparaattype (unieke apparaatidentifiers), browserinformatie, geografische locatie (alleen het land), voorkeurstaal die wordt gebruikt om onze website weer te geven). Hotjar slaat deze informatie op in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel. Noch Hotjar, noch wij zullen deze informatie ooit gebruiken om individuele gebruikers te identificeren of te matchen met verdere gegevens over een individuele gebruiker. Voor meer informatie, zie het privacybeleid van Hotjar: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy.

U kunt zich afmelden voor het aanmaken van een gebruikersprofiel, Hotjar’s opslag van gegevens over uw gebruik van onze site en Hotjar’s gebruik van tracking cookies op andere websites door een bezoek te brengen aan:


https://www.hotjar.com/opt-out

 

VWO / Visual Website Optimizer

 

Wij gebruiken Visual Website Optimizer (‘VWO’) om de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen en ons dienstenaanbod te optimaliseren. VWO is een A/B-test en conversie optimalisatie platform dat ons verschillende variaties van elementen op de website laat presenteren aan verschillende gebruikers (bijvoorbeeld verschillende kleuren knoppen, verschillende pagina-elementen). Visual Website Optimizer (‘VWO’) wordt geleverd door en gehost door Wingify Ltd en wordt gebruikt om informatie te verzamelen over het gebruik van het platform, die te testen en te analyseren, inclusief het plaatsen van cookies op de apparaten van de gebruiker. De door VWO verzamelde informatie kan uw IP-adres omvatten.

 

Wingify post een privacybeleid dat regelt hoe het gebruikersinformatie verzamelt en gebruikt. Deze is beschikbaar op https://vwo.com/privacy-policy/. Informatie over de door VWO gebruikte cookies is beschikbaar op, https://vwo.com/knowledge/cookies-used-by-vwo/.

 

U kunt zich afmelden voor elke tracking door VWO via de opt-out tool van Wingify, beschikbaar op https://vwo.com/opt-out/. Door u uit te schrijven, wordt een cookie geplaatst op uw apparaat dat maximaal tien jaar meegaat (tenzij eerder verwijderd) en dat VWO het signaal geeft geen informatie te verzamelen over uw gebruik van de site.

 

Quandoo Netherlands BV

Amsterdam, May 2018

v1.0